Logo UKF

  image001

  logo nove bez omegy FPV male

facebook 

 vedaVcentre

   agrobiotech

 AcentrumLogo


disci

logo_primas 

eaup_logo

elbien

nmv

 

 

scienta22.10.2014 | 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov  a pedagógov Dňa 22.10. 2014 sa na Fakulte prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov  a pedagógov pod záštitou dekana Fakulty prírodných vied prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.

Čítať celý článok...

stredoeuropsky priestor plagatV dňoch 9. - 10. 10. 2014 sa na Katedre geografie a regionálneho rozvoja uskutočnila 22. medzinárodná konferencia s názvom Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie. Na konferencii sa rokovalo v niekoľkých sekciách - humánna geografia, fyzická geografia, regionálna geografia a didaktika geografie.

Čítať celý článok...

galik m18. 9. 2014 | Veda v Centre: Elektrina v nás. Sme naozaj „na baterky“? Dňa 18. septembra 2014 o 17.00 hod. sa v Divadelnej kaviarni Tatra, v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, konala prednáška v rámci série posedení „VEDA V CENTRE“ s osobnosťami vedy na tému: Elektrina v nás. Sme naozaj „na baterky“?

Čítať celý článok...

omega cDodatočné prijímacie konanie

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske programy a rozširujúce štúdium s termínom podania prihlášky: 24. august 2014.

Čítať celý článok...