obr uzky1

Základné informácie

Odborný garant: doc. RNDr. Roman Kuna, PhD. bunkovy analyzator doc. Kuna

Odborní pracovníci:

RNDr. Beáta Piršelová, PhD.
RNDr. Peter Boleček, PhD.
RNDr. Martin Galgóci, PhD.

TEMATICKÉ ZAMERANIE VÝSKUMU

Fyziológia rastlín v stresových podmienkach. Základný biologický výskum so zameraním na podstatu tolerancie rastlín voči rôznym nepriaznivým faktorom životného prostredia; s možnosťou jeho využitia v bioremediačných programoch. Laboratórium sa bude využívať vo výskumných oblastiach s tematikou bunkovej biológie, rastlinnej fyziológie, stresovej fyziológie rastlín, biochémie, analýzy zložiek životného prostredia. Prístrojové a profesijné vybavenie laboratória má umožniť detegovanie zmien v organizmoch na úrovni buniek a pletív vystavených rôznym nepriaznivým faktorom prostredia (sucho, ťažké kovy, nízka teplota, koncentrácia CO2 apod.). Na základe rôznych súčasných a nových optimalizovaných metodík bude možné stanoviť mieru tolerancie voči rôznym kontaminantom a navrhnúť riešenia pre zvýšenie odolnosti rastlín. Najbežnejšie analýzy realizované v laboratóriách sú: stanovenie bežných rastových parametrov rastlín (čerstvá hmotnosť, sušina, listová plocha), stanovenie viability bunkových membrán, detekcia zmien v hladinách lipidovej peroxidácie membrán a taktiež detekcia reaktívnych foriem kyslíka, stanovenie koncentrácie fotosyntetických pigmentov a prolínu, merania parametrov fluorescencie chlorofylu, merania aktivity vybraných antioxidatívnych enzýmov). Mineralizácia vzoriek sa realizuje pre stanovenie vybraných zložiek životného prostredia (ťažké kovy, minerálne látky, atď.)

OBLASTI APLIKÁCIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

 • Fytoremediácie
 • Biotechnológie

VYBAVENIE LABORATÓRIA

 • analyzátor ťažkých kovov EcaFlow 150 GLP,
 • analyzátor fluorescencie chlorofylu FluorCam 1000-H,
 • mineralizátor Ertec Magnum II,
 • Fotometer Multiscan Spectrum
 • Bunkový analyzátor
 • Systém na fluorescenčnú analýzu buniek
 • Rastová komora/Fytotron

REALIZOVANÉ PROJEKTY

2003 – 2005: ŠPVV -> 2003 SP 27/028 OD 01-01: Vplyv ťažkých kovov na fyziológiu a genotoxicitu vybraných druhov kultúrnych rastlín.
2005 – 2007: APVV -> APVT-51-004004: Genetická diverzita hybridných rojov Pinus mugo x Pinus sylvestris na Slovensku zisťovaná pomocou izoenzýmových molekulových markerov a chloroplastovej DNA.
2007 – 2009: VEGA -> 1/4370/07 Dekontaminácia pôd mobilizáciou ťažkých kovov využitím fytoremediácie.
2007 – 2009: VEGA -> 1/4354/07: Vybrané faktory ovplyvňujúce príjem a transport látok rastlinami využiteľnými vo fytotechnológiách.
2009 – 2012: VEGA -> 2/0076/09: Medzidruhové hybridy borovíc a jedlí na Slovensku, ich status a charakteristika.
2013 – 2015: VEGA -> 2/0057/13:Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku, genetický status a fertilita.

SPOLUPRÁCA

Akademická/vedecko-výskumná sféra

 • NPPC-VÚRV, Piešťany, SR
 • SPU v Nitre, Nitra, SR
 • ÚGBR SAV Nitra, SR
 • Výskumný ústav agroekológie (VÚA), Michalovce, SR
 • Arborétum Mlyňany SAV, Vieska n. Žitavou, SR
 • Přírodovědecká fak. UHK, Hradec Králové, ČR

 Prax

 • Výskumno-šľachtiteľská stanica, Vígľaš-Pstruša, SR
 • Výskumno-šľachtiteľská stanica, Malý Šariš, SR

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.