obr uzky1

Základné informácie

Odborný garant: doc. RNDr. František Strejček, PhD. konfokalny mikroskop s mikromanipulacnou jednotkou doc.Strejcek

Odborní pracovníci:

RNDr. Martin Morovič, PhD.
RNDr. Patrik Meszáros, PhD.
Mgr. Miroslav Perniš, PhD.

Konzultant: prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.

TEMATICKÉ ZAMERANIE VÝSKUMU

Podmienky kultivácie embryí sú ovplyvnené rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi (chemické, fyzikálne), ktoré následne vplývajú na ich základné reprodukčné a morfologické parametre. Výskumná oblasť je zameraná na produkciu embryí v podmienkach in vitro za účelom zvýšenia počtu markerov vhodných pre hodnotenie kvality embryí používaných v biomedicínskom výskume. Cieľom je dobudovanie špičkovej technologickej bázy pre výskum a vývoj v oblasti biotechnológií - embryotechnológií za účelom objasnenia vplyvu vybraných exogénnych a endogénnych faktorov na ranú embryogenézu ako aj na základné reprodukčné a morfologické parametre živočíchov.

Rozpracovanie metód za účelom mapovanie procesov prebiehajúcich počas raného embryonálneho vývinu cicavcov na úrovni molekulárnej a ultraštrukturálnej (imunocytochémia - lokalizácia enzýmov, proteínov a rôznych faktorov v rámci bunky, jadra resp. jadierka) získaných in vivo, in vitro a tieto poznatky preniesť do procesu vzdelávania. Riešiteľský kolektív počas posledného desaťročia dosiahol svetovo uznávané výsledky v oblasti štúdia nukleologenézy a reaktivácie genómu včasných embryí cicavcov. Jeho medzinárodná akceptácia je doložená ako medzinárodnou spoluprácou tak aj participovanim na viacerých projektoch v zahraničí.

OBLASTI APLIKÁCIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

  • Imunocytochemická detekcia proteínov/enzýmov
  • Hodnotenie kvality oocytov/embryí

VYBAVENIE LABORATÓRIA

  •  Konfokálny mikroskop s mikromanipulačnou jednotkou

REALIZOVANÉ PROJEKTY

2011 – 2014: VEGA -> 1/0077/11 - Reprogramovanie rDNA genómu embryí vytvorených medzidruhovým prenosom jadra
2008 – 2010: VEGA -> 1/0057/08 - Vplyv ooplazmy hovädzieho dobytka na deaktiváciu genómu rDNA.
2007- 2009: VEGA -> 1/4323/07 - Štúdium transkripcie rDNA embryí produkovaných in vitro
2006 – 2008: VEGA -> 1/3255/06 - Reaktivácia rDNA transkripcie včasných embryí hovädzieho dobytka produkovaných in vitro
2005 – 2007: VEGA -> 1/2327/05 - Nukleologenéza a reaktivácia rDNA transkripcie embryí ošípaných in vivo a po prenose jadier.
2004 – 2006: VEGA -> 1/1270/04 - Genes activation in early porcine embryos developed in vivo or in vitro
2006 – 2009: APVV -> LPP-0018-06 - Štúdium transkripcie rDNA embryí produkovaných in vitro
2006 – 2010: 6RP -> 35468 - Training network on novel animal models for medical purposes
2008 – 2009: VTS -> NATO/UKF/08 - Štúdium markerov transkripcie rDNA včasných embryí produkovaných in vitro
2005 – 2006: NATO -> CBP.EAP.CLG.981248 - rDNA transcription re-activation in vitro
2005 – 2006: VTS -> DAAD-PPP - Nucleologenesis and the rRNA genome re-activation in early porcine embryos
2005 – 2007: KEGA -> 3/3132/05 - Produkcia in vitro embryí – virtuálne laboratórium

SPOLUPRÁCA

Akademická/vedecko-výskumná sféra

  • Institute of Animal Science (FAL), Mariensee, Nemecko
  • Kodaňská Univerzita, Frederiksberg C, Dánsko
  • VUŽV, Praha Uříněves, Česká republika

Výstupy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.