Centrá excelentnosti

Centrá excelentnosti sú špičkovými pracoviskami realizujúcimi výskum na medzinárodnej úrovni. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre je súčasťou dvoch centier excelentnosti, ktoré sa vytvorili spoločne s Centrom výskumu živočíšnej výroby v Nitre v rámci dvoch projektov.

 

Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov

 Projekt bol schválený v roku 2008 v rámci Výzvy 2.1 Podpora centier excelentnosti; Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO; Operačný program Výskum a vývoj; Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja; Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Cieľ projektu:
Dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry integrovaného laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky  a výskumu genetických živočíšnych zdrojov s perspektívou budovania národnej génovej banky (NGB) hospodárskych zvierat.
Čiastkové ciele:
Dobudovanie infraštruktúry laboratória výpočtovej genetiky s dôrazom na využitie pokročilých informačných technológií vo výskume a vzdelávaní.
Integrácia výskumných kapacít v oblasti šľachtenia na kvalitu živočíšnych produktov vrátane genetických markerov, so zohľadnením welfare a pohody zvierat.
Budovanie technickej základne integrovaného laboratória na výskum genetických živočíšnych zdrojov.
Priebežné výsledky:
Aktivity projektu, ktoré zabezpečuje UKF v Nitre, boli ukončené v roku 2011. Počas riešenia projektu bolo na biologických katedrách FPV dobudované integrované laboratórium na výskum genetických živočíšnych zdrojov, predovšetkým jeho časť, určená na vzdelávanie. Celkovo sa zakúpilo 10 prístrojov s laboratórnym nábytkom. Prostredníctvom uvedeného projektu sa vytvorili dobré podmienky pre uskutočnenie prístrojovo a materiálne náročných experimentov nielen v rámci výskumu, ale aj laboratórnych cvičení a implementáciu výskumných výsledkov v rámci vzdelávania.
Termín realizácie: 05/2009 - 04/2011 
Image
Image

Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov

Projekt bol schválený v roku 2009 v rámci Výzvy 2.1 Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti; Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/02-SORO; Operačný program Výskum a vývoj; Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja; Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
Cieľ projektu:
Dobudovať infraštruktúru laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov s dôrazom na kvalitu produktov a welfare zvierat.
Čiastkové ciele:
Modernizácia prístrojového vybavenia laboratórií hodnotenia kvality živočíšnych produktov.
Dobudovanie výskumnej bázy na vývoj metód pre hodnotenie pohody (welfare) zvierat.
Dobudovanie zariadenia integrovaného laboratória genetických živočíšnych zdrojov.
Priebežné výsledky:
V súčasnosti prebieha dobudovanie infraštruktúry laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov na CVŽV a UKF v Nitre, ktoré na FPV vzniklo v priestoroch biologických katedier. V rámci projektu sa obstaralo nové prístrojové vybavenie, zamerané na analýzu genetickej variability organizmov a štúdium aktivity génov. Moderné prístroje umožnia aplikáciu nových technológií a realizáciu výskumu biologických molekulárnych procesov na kvalitatívne vyššej úrovni.
Aktivity projektu, ktoré zabezpečuje UKF v Nitre, boli ukončené v roku 2011. Počas riešenia projektu bolo na biologických katedrách FPV dobudované integrované laboratórium na výskum genetických živočíšnych zdrojov, predovšetkým jeho časť, určená na vzdelávanie. Celkovo sa zakúpilo 10 prístrojov s laboratórnym nábytkom. Prostredníctvom uvedeného projektu sa vytvorili dobré podmienky pre uskutočnenie prístrojovo a materiálne náročných experimentov nielen v rámci výskumu, ale aj laboratórnych cvičení a implementáciu výskumných výsledkov v rámci vzdelávania.
Termín realizácie: 05/2009 - 04/2011 

Image
Image

© 2021 FPV UKF v Nitre. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.