Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie jej odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémových funkcií a služieb

Informácie o projekte

Názov projektu: Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie jej odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémových funkcií a služieb

Operačný program: Výskum a Inovácie

Výzva: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

ITMS: ITMS 313011T542

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra

Miesto realizácie: SR/Nitriansky kraj/Nitra

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Image
Image

Stručný popis

Výskumný projekt Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je orientovaný na životné  prostredie, krajinu a jej využívanie, pričom je zameraný predovšetkým na rozvoj inovatívnych a originálnych metód hodnotenia tzv. ekosystémových funkcií  a služieb, ktoré sú v súčasnosti vo svete rozpracovávané  a zaznamenávajú značný rozvoj, avšak v rámci výskumu v SR sú doposiaľ nedostatočne využívané. Prístup je založený na využití, prehĺbení a rozpracovaní výsledkov základného výskumu a na konzultáciách a metodologických usmerneniach špičkových zahraničných odborníkov.
Hlavná téma výskumného projektu „Zmierňovanie rizík vývoja vidieckej krajiny a zvyšovanie jej odolnosti voči zmene klímy posilňovaním ekosystémových funkcií a služieb” je zameraná na výskum a hodnotenie vidieckej krajiny z hľadiska súčasného a budúceho vývoja – najmä vo vzťahu k využívaniu krajiny, hlavným rizikám spojeným s prírodnými a antropogénne podmienenými procesmi, ako aj k plneniu ekosystémových funkcií a služieb krajiny. Výskum vyúsťuje do návrhu inovačných stratégií v oblasti manažmentu životného prostredia, racionálneho hospodárenia vo vidieckej krajine (najmä poľnohospodárstvo, čiastočne aj lesné a vodné hospodárstvo), a to s dôrazom na zvyšovanie odolnosti krajiny a poľnohospodárskej pôdy voči dôsledkom zmeny klímy.
Téma projektu je plne v súlade so strategickým programom výskumu a vývoja SR - v rámci  rozpracovania oblastí špecializácie RIS3SK v špecializácii Pôdohospodárstvo a životné prostredie sa kladie dôraz na  výskum zameraný na identifikáciu, ochranu a revitalizáciu vidieckej krajiny, jej produkčnej schopnosti pre zachovanie udržateľnej úrovne ekosystémových služieb, výroby potravín a krmív, obnoviteľných zdrojov energie a bio-technických surovín. Výskumno-vývojová téma predkladaného projektu je v súlade s viacerými prioritami špecializácie, rovnako tak s oblasťou výskumu a podpory inteligentných technológií v manažmente poľnohospodárskej krajiny.

Image

© 2021 FPV UKF v Nitre. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.