obr uzky1

Katedra zoológie a antropológie

Vznik katedry
Katedra vznikla v roku 1995 rozdelením katedry biológie na dve samostatné katedry - katedru botaniky a genetiky a katedru zoológie a antropológie.

Ponuka štúdia v garantovaných študijných programoch
Katedra spolu s katedru botaniky a genetiky zabezpečuje prvý (Bc.), druhý (Mgr.), tretí (PhD.) stupeň vysokoškolského vzdelávania v oblasti biológie. Garantuje akreditované študijné programy: učiteľský bakalársky (Učiteľstvo biológie v kombinácii), učiteľský magisterský (Učiteľstvo biológie v kombinácii), neučiteľský bakalársky (Biológia), neučiteľský magisterský (Biológia), doktorandský (Aplikovaná biológia). Umožňuje vykonať rigoróznu skúšku (titul PaedDr., RNDr.), habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 4.2.1 Biológia. Participuje aj na študijných programoch učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ, ktoré garantuje Pedagogická fakulta.

Ďalšie vzdelávanie
Katedra zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie formou inovačného vzdelávania pedagogických pracovníkov v dvoch akreditovaných programoch.

Vedecké zameranie
Výskum patrí k prioritným aktivitám katedry, je dlhodobo zameraný na efektívne prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom a na podporu odborného rastu zamestnancov. Rieši vedeckovýskumné projekty a výskumné úlohy zamerané na oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj na oblasť inovácie didaktických metód, foriem a obsahu študijných programov. Realizuje sa aj vďaka novým, moderným laboratóriám a spolupráci s inými vedeckými domácimi i zahraničnými inštitúciami. V oblasti vedeckovýskumného profilovania sa KZA orientuje okrem základného zoologického a antropologického výskumu na 3 prioritné oblasti: 1. bunková biológiu, 2. morfologický výskum kostného tkaniva živočíchov vrátane človeka a 3. fyziológiu živočíchov a človeka.

Projekty
Pracovníci katedry sú (boli) riešiteľmi alebo spoluriešiteľmi projektov, ktoré prispeli k skvalitneniu vybavenosti pracoviska: zahraničné výskumné, kultúrne a vzdelávacie projekty, štrukturálne fondy EÚ, APVV, VEGA, KEGA, Rozvojové projekty MŠ SR apod. Výstupy z výskumov sú publikované v renomovaných zahraničných a domácich vedeckých časopisoch.

Výber organizovaných podujatí
Katedra organizuje alebo spoluorganizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Biologické dni, medzinárodnú vedeckú konferencia EDUCO, katedrové kolo ŠVOČ.

SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Kontakt

prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
vedúca katedry
Katedra zoológie a antropológie
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa
Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra
 
t
el: +421 37 6408 715
email:

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.