obr uzky1

Fyzika materiálov

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Fyzika
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Fyzika materiálov, rigorózne konanie so získaním titulu RNDr.

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Fyzika materiálov nadväzuje na bakalársky študijný program Fyzika. Materiály sú základom technického pokroku a ich vývoju a výrobe je neustále venovaná veľká pozornosť. Vedecko-výskumné pracovisko katedry fyziky sa venuje predovšetkým tradičnej keramike, čo je pokračovaním takmer 50 ročnej tradície takto orientovaného výskumu. Pozornosť venujeme najmä praktickej príprave - naši študenti využívajú moderné laboratóriá a pracujú na špičkových prístrojoch, kde sa realizuje výskum termofyzikálnych, mechanických a elektrických vlastností predovšetkým keramiky používanej v energetike a stavebníctve. Študenti magisterského štúdia sa už priamo zúčastňujú na riešení výskumných úloh štátneho i medzinárodného programu. Štruktúra študijného programu je tvorená tak, aby bol rešpektovaný profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi. Študenti majú možnosť časť štúdia absolvovať v zahraničí, a tiež môžu absolvovať krátke praxe v iných výskumných pracoviskách na spolupracujúcich univerzitách. Naši študenti majú k dispozícii databázu špecializovanej literatúry nahromadenej za roky pracovníkmi Termofyzikálneho laboratória katedry fyziky. Malý počet študentov odboru umožňuje efektívny kontakt s učiteľmi, ktorí tvoria kolektív produkujúci nadpriemerné výsledky publikované na medzinárodnej úrovni. Samozrejmosťou sú zrekonštruované internáty, možnosť stravovania sa, štipendiá, mobility a dostupnosť kultúrnych a športových aktivít.

Čo učíme v študijnom programe

Predmety študijného programu Fyzika materiálov sú postavené na základe bakalárskeho štúdia fyziky. Sú tu predovšetkým predmety vysvetľujúce vlastnosti a štruktúru neorganických látok: kvantová mechanika, fyzika tuhých látok, termodynamika a štatistická fyzika, transportné javy, kvantitatívna a kvalitatívna chemická analýza, ďalej predmety, ktoré sa venujú experimentálnym metódam: meranie mechanických veličín, meranie termofyzikálnych veličín, meranie elektrických veličín, termické analýzy, skúmanie štruktúry, a taktiež predmety zaoberajúce sa materiálmi: kovové materiály, keramické materiály, nekovové materiály. Študent pripraví výstupné správy troch semestrálnych prác, ktoré už majú charakter vedeckých prác. Študent sa zúčastňuje ako poslucháč seminárov Termofyzikálneho laboratória. Absolvent študijného odboru fyzika materiálov získa hlboké vedomosti a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie vo fyzike, má základné znalosti z príbuzných a hraničných prírodovedných odborov a dokáže ich cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení úloh základného a aplikovaného fyzikálneho výskumu a reagovať tým na aktuálne potreby spoločnosti. Absolvent fyziky materiálov rovnako získa schopnosť používať a rozvíjať metódy fyzikálnych a niektorých technických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom fyzikálnom výskume, analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume a v laboratóriu a na základe získaných údajov a s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry navrhnúť možné riešenie problému.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní vo výskumných kolektívoch na pracoviskách s fyzikálnym alebo technickým zameraním, v samostatnej práci vo výskumných a vývojových pracoviskách SAV, vysokých škôl, v priemysle požadujúcom nové technológie a automatizáciu meraní, v metrológii, v súkromných firmách s výskumno-materiálovou orientáciou, v diagnostických laboratóriách, a tiež v oblasti s problematikou životného prostredia. Naši absolventi pracujú na univerzitách, v Slovenskej akadémii vied, v priemysle, v medicínskych pracoviskách aj v súkromných firmách informačných technológií.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu fyziky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.