obr uzky1

Aplikovaná informatika

Magisterský študijný program

Študijný odbor:  Aplikovaná informatika
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) / 3 roky (externá forma)
Garant: prof. RNDr. Michal Munk, PhD.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy:

rigorózne konanie so získaním titulu RNDr.

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu a pripravuje vysokokvalifikovaných špecialistov s okamžitým uplatnením sa nielen vo všetkých oblastiach IT, ale i v oblastiach vyžadujúcich dátové modelovanie, analýzu dát a pokročilé znalosti z vývoja softvéru.

Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách ponúka náš študijný program široký záber – v rámci magisterského stupňa obsahuje moduly zamerané na analýzu dát, modelovanie, umelú inteligenciu, sieťové a IoT technológie, vývoj a implementáciu webových, distribuovaných i paralelných systémov a to nielen na úrovni jednotlivcov, ale i v tímoch.

Absolvent je schopný začleniť sa do pracovného procesu prakticky okamžite, pretože technológie používané vo výučbe zodpovedajú tým, ktoré sú nasadené v praxi. Bežný absolvent získa nadhľad nad používanými technológiami a je schopný vybrať optimálnu technológiu, navrhnúť a implementovať konkrétne riešenie. Súčasne rozumie zberu údajov, ich predspracovania a výberu analytických metód, dokáže používať moderné modelovacie a analytické nástroje a vysvetliť výstupy dátovej analýzy. Dokáže pracovať samostatne, v tíme, aj ako vedúci tímu.

Súčasťou štúdia je dvojsemestrálny tímový projekt, v rámci ktorého tímy študentov vyvíjajú riešenia, ktoré sú často schopné obstáť i na trhu. Významnou výhodou je možnosť absolvovania dvojtýždňovej praxe buď vo firme, ktorú si študent vyberie, alebo v tej, ktorú mu odporučí škola.

Všetky predmety sú kompletne pokryté e-learningovými kurzami, takže v prípade choroby alebo neprítomnosti študent o nič nepríde. Internet a wi-fi sú dostupné aj vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné - študenti si môžu vybrať tie, ktoré ich zaujímajú a tak sa postupne špecializovať na konkrétnu oblasť informatiky. Podľa záujmu si študent vyberá aj tému záverečnej (diplomovej) práce.

Výučbu aj vedenie záverečných prác zabezpečujú skúsení pedagógovia, odborníci z praxe a/alebo vedci, ktorí v informatike realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe doma i vo svete.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program magisterského štúdia informatiky pokrýva viaceré oblasti informatiky tak, aby mal študent po jeho absolvovaní čo najširší rozhľad a dokázal si bez problémov nájsť miesto na pracovnom trhu.
Pri štúdiu kladieme dôraz na praktickú prípravu a potreby pracovného trhu. V špecializovaných laboratóriách učíme:

 • distribuované systémy, informačnú bezpečnosť, gridové a cloudové technológie
 • datamining, webmining a modelovanie ekonomických procesov
 • rozpoznávanie vzorov, neurónové siete, znalostné systémy, kybernetiku a kognitívne systémy
 • princípy softvérového inžinierstva, návrhové vzory a pokročilé webové technológie
 • realizáciu počítačových systémov, inteligentné monitorovacie a riadiace systémy

Našou prioritou je, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti dokázal cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení širokého spektra súčasných a vzhľadom na rýchlosť vývoja najmä budúcich požiadaviek praxe a pracovného trhu.

Záverečné práce

Úlohou diplomovej práce je preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení konkrétnych problémov. Časť záverečných prác je riešená v spolupráci s podnikateľským sektorom a najlepšie práce sa stávajú súčasťou komerčných riešení.

Tému práce si študent vyberá na základe svojho záujmu alebo z ponuky pracoviska. Pokiaľ je práca zameraná vedecky, študent môže svoje výsledky publikovať vo vedeckých časopisoch a prezentovať na študentských konferenciách.

Príklady tém záverečných prác:

 • Aktuálne trendy vývoja natívnych mobilných aplikácií
 • Objavovanie znalostí z údajov timetrackingovej aplikácie
 • Analýza správanie používateľa vo virtuálnom svete
 • Hodnotenie bezpečnosti cloudových technológií pre ich efektívne využitie v modernej firme
 • Automaticky riadené vozidlo mikrokontrolérom Arduino
 • Automatická klasifikácia chýb strojového prekladu

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia aplikovanej informatiky na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožní zvládnuť stúpajúce nároky neustále sa rozvíjajúceho sektora IT. Ich výhodami sú skúsenosti s technológiami, ktoré sa aktuálne používajú v praxi a znalosti, ktoré im dáva predpoklady na získanie zamestnania i v budúcnosti v povolaniach, ktoré ešte ani nevznikli. Absolvent sa uplatní v rámci množstva pozícií priamo s IT zameraním alebo len ako jeho efektívny používateľ.

Naši absolventi pracujú ako analytici, vývojári, testeri, programátori mobilných aplikácií, tvorcovia webových stránok a aplikácií, biznis developeri, dizajnéri, návrhári IoT riešení, správcovia databáz, informačných systémov, operačných systémov alebo počítačových sietí. Uplatňujú sa prakticky v každej sfére (súkromnej, verejnej, štátnej) ako doma tak i v zahraničí. Mnohí z nich sa uplatnili i ako projektoví manažéri alebo rozbehli vlastný biznis.

Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí disponujú solídnymi znalosťami a zručnosťami umožňujúcimi neustále dopĺňanie vedomostí v súlade s tým, ako sa príslušná oblasť informatiky vyvíja.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu informatiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.