obr uzky1

Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii s predmetom:
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií).

Charakteristika študijného programu

Najdôležitejšou úlohou tohto študijného programu je skĺbiť ekonomické štúdium so štúdiom pedagogiky a zabezpečiť tak kvalitnú prípravu budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie ekonomických disciplín má nezastupiteľné miesto predovšetkým na obchodných akadémiách, ale aj ďalších stredných, či dokonca vysokých školách. Absolvent tohto študijného programu disponuje poznatkami z národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych vied a okrem toho má vedomosti aj z oblasti pedagogických a psychologických disciplín. Má tak všetky potrebné predpoklady na nadväzujúce magisterské štúdium, ktorým získa úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov.

Čo učíme v študijnom programe

Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby študent získal základné poznatky vo všetkých potrebných oblastiach. Tie hlavné, ktoré sa v rámci študijného programu študujú, sú: ekonómia na národnej aj podnikovej úrovni, financie a bankovníctvo, podnikanie a manažment, marketing, dane a účtovníctvo, tvorba a manažment projektov, didaktické aspekty výučby odborných ekonomických predmetov, pedagogický a psychologický základ. Našich študentov učíme v prvom rade analyzovať a vyhodnocovať ekonomické procesy, riadiť finančné riziká, rozumieť finančným trhom. Vyhľadávať možnosti získavania finančných prostriedkov pre rozvoj podnikania, rozvoj obcí a miest a v neposlednom rade aj metodickú spôsobilosť pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii je v prvom rade odborne pripravený na úspešné pokračovanie v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Až po absolvovaní magisterského stupňa totiž získa plnú kvalifikáciu učiteľstva odborných ekonomických predmetov. V prípade, že sa absolvent bakalárskeho študijného programu rozhodne nepokračovať v štúdiu na druhom stupni, môže sa v školstve uplatniť napríklad ako pedagogický asistent. Vzhľadom na absolvovanie kvalitnej prípravy v oblasti ekonomiky a účtovníctva, má spolu so získanou dobrou úrovňou počítačovej gramotnosti, veľmi dobré vyhliadky pre uplatnenie sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu ekonomiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.