obr uzky1

Učiteľstvo ekológie v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Učiteľstvo akademických predmetov 
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo ekológie v kombinácii
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo ekológie v kombinácii s predmetom:
  • biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií).

Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu budúcich učiteľov ekológie pre základné a stredné školy. Obsahová stránka jednotlivých predmetov je zameraná na možnosti využitia získaných poznatkov v edukačnom procese absolventa. Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu získa základné poznatky z ekológie a environmentalistiky, ktoré môže aplikovať v pedagogickej praxi. Profil absolventa zahŕňa získané vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu. Profil študenta sa čiastočne formuje v priebehu štúdia výberom témy a zamerania záverečnej práce v prípade, že si študent tému bakalárskej záverečnej práce zvolí v študijnom programe Ekológia v kombinácii. Je tak pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorým získa úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie ekológie na základných a stredných školách.

Čo učíme v študijnom programe

Bakalársky študijný program je koncipovaný tak, aby študent získal základné a zásadné poznatky z kľúčových prírodovedných disciplín. Po obsahovej stránke predmety študijného programu na seba logicky nadväzujú. Predmety, ktoré vyžadujú získanie praktických zručností, schopností a znalostí zo strany študenta, majú vo svojom type štruktúry okrem prednášok, aj praktické cvičenia. Študent získa v rámci absolvovania študijného programu analytické poznatky z oblasti abiotického a biotické prostredia, z oblasti životného prostredia a monitoringu, ochrany prírody a starostlivosti o krajinu, krajinnej a globálnej ekológie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie atď. Zároveň sa prakticky oboznámi so spracovaním ekologických a environmentálnych dát rôznymi matematicko-štatistickými metódami, ako aj nástrojmi geografických informačných systémov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo ekológie v kombinácii. Až po jeho absolvovaní absolvent získa plnú kvalifikáciu učiteľstva ekológie pre základné a stredné školy. Absolvent bakalárskeho štúdia získa základné poznatky z ekológie, ktoré môže aplikovať v praxi odbornej, príp. aj v pedagogickej. Je spôsobilý viesť činnosť v mimoškolských aktivitách, napr. v krúžkoch environmentálnej výchovy na základných a stredných školách, alebo ekologické krúžky v centrách voľného času. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. ekológie, krajinnej ekológie, environmentalistiky, informatiky a pod. Má dobré praktické skúsenosti, napr. z terénnych cvičení, získa schopnosť pripraviť podklady pre terénny, resp. laboratórny výskum, samostatne získava poznatky na základe vypracovaných metód a postupov. Tieto poznatky môže vhodne využiť vo vyučovacom procese.

Absolvent študijného programu je pripravený využívať získané vedomosti a zručnosti v praxi, je schopný realizácie samostatného výskumu a terénnych odberov ekologického alebo environmentálneho zamerania, laboratórneho výskumu a vlastných hodnotení. Zároveň je schopný prepojiť získané teoretické poznatky s ich aplikáciou a využiť ich pre potreby vytvárania rôznych databáz a informačných systémov pre potreby propagácie a osvety v odbore ochrany a využívania krajiny.

Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.