obr uzky1

Učiteľstvo biológie v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Učiteľstvo akademických predmetov 
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo biológie v kombinácii
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo biológie v kombinácii s predmetom:
  • ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika,matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií).

Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu budúcich učiteľov biológie pre základné a stredné školy. Biológia je najdynamickejšie sa rozvíjajúci vedný odbor v posledných desaťročiach, aj preto má nezastupiteľné miesto v rozvoji prírodovedného myslenia žiakov. Viaceré biologické vedné disciplíny prispievajú k riešeniu kardinálnych, globálnych problémov dôležitých pre prežitie človeka na tejto planéte. Základom štúdia je popis štruktúry a funkcie živej hmoty na molekulárnej, bunkovej, orgánovej, organizmovej a populačnej úrovni. Absolvent tohto študijného programu má základné poznatky z nosných disciplín biológie (botaniky, zoológie, fyziológie rastlín a živočíchov ako aj genetiky a molekulárnej biológie). Pozná odbor svojej predmetovej špecializácie, jeho výstavbu a súčasne je schopný preniknúť do širších súvislostí biologických disciplín ako aj pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Je tak pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorým získa úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie biológie na základných a stredných školách.

Čo učíme v študijnom programe

Z hľadiska aprobačného predmetu biológia je bakalársky študijný program koncipovaný tak, aby študent získal základné a  zásadné poznatky z kľúčových biologických disciplín, ktoré sú teoretickým základom školskej biológie (botanika, zoológia, fyziológia, genetika, anatómia), doplnené o základy didaktiky biológie a o základy práce s informačnými technológiami. Tieto disciplíny tvoria teoretický základ nielen tohto bakalárskeho stupňa študijného programu, ale sú teoretickým základom aj nadväzujúceho magisterského stupňa. Absolvent bakalárskeho študijného programu si prostredníctvom štúdia biologických disciplín (morfológia rastlín, morfológia živočíchov, systematická botanika, systematická zoológia, genetika, molekulárna biológia, anatómia človeka a didaktika biológie) osvojí poznatkovú bázu, ktorá je nadstavbou školskej biológie. Tieto predmety patria medzi tzv. povinné predmety. Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí poznatkovej báze absolventa slúži premyslený systém voliteľných a povinne voliteľných predmetov, ktoré dopĺňajú a dotvárajú profil absolventa tohto štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo biológie v kombinácii. Absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý sa rozhodol nepokračovať v magisterskom štúdiu, sa môže uplatniť nielen ako pedagogický asistent, pedagogický pracovník pre mimoškolskú činnosť, pracovník štátnej správy alebo administratívno-metodický pracovník (podľa predmetovej špecializácie). Dokáže pôsobiť aj v podporných zložkách inštitucionálneho vzdelávania.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu biológie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.