obr uzky1

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Štatistika
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy:

magisterský študijný program Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve

Charakteristika študijného programu

Štatistika je prirodzenou súčasťou prírodovedných (biológia, geografia, informatika, atď.) aj socio-demografických disciplín. Vďaka nej máme nástroje na vyjadrenie vzťahov a súvislostí medzi javmi, na predvídanie správania sa javov v budúcnosti a tiež na hľadanie vplyvných faktorov pôsobiacich na konkrétny jav. Je to progresívna vedná disciplína a v súčasnosti takmer každá inštitúcia alebo úrad priamo či nepriamo potrebuje a využíva výstupy rôznych štatistických analýz. Tento študijný program je fúziou troch oblastí: matematiky, ekonómie a informatiky s hlavným potenciálom získania a uplatnenia potrebných vedomostí a zručností v oblasti štatistiky a ekonómie a finančníctva.

Čo učíme v študijnom programe

Študent získava v rámci štúdia tohto programu základný prehľad matematicko-štatistických metód používaných pri štatistickej analýze a spracovaní rozsiahlych dátových súborov v rôznych oblastiach. Pozná teoretické základy a dokáže ich prepojiť s konkrétnymi úlohami analýzy dát v praxi. Nosnými kurzami študijného programu sú kurzy základov všeobecných matematických disciplín (diferenciálny počet, lineárna algebra, pravdepodobnosť a štatistika, lineárne programovanie, numerické metódy) a tiež základné kurzy ekonomických a finančných disciplín. Na ne nadväzujú kurzy vybraných štatistických metód spracovania údajov. Prepojenie teoretických poznatkov s praktickým riešením úloh je podporované kurzami počítačového spracovania dátových súborov (využitím databázového jazyka SQL) a štatistického spracovania a analýzy údajov (pomocou softvérov R a MS Excel).

Uplatnenie absolventov

Absolvent získa základný prehľad ekonomických a finančných disciplín, v ktorých sa očakáva najväčšia aplikovateľnosť matematických a štatistických metód. Dokáže aplikovať znalosti štatistickej analýzy údajov v rôznych oblastiach a v spolupráci so špecialistami z iných oblastí sa môže podieľať na riešení konkrétnych problémov z praxe. Dokáže samostatne realizovať analýzu údajov vybranými štatistickými nástrojmi pomocou softvéru MS Excel a R.

Uplatnenie vedomostí zo štatistiky je široké práve pre jej prienik s mnohými sférami bežného života. Absolventi sa môžu uplatniť ako analytici v bankách a poisťovniach, na úradoch štátnej a verejnej správy, ako špecialisti pre prieskumy a prognózy, ako odborníci na zabezpečenie a vyhodnocovanie sociologických výskumov, a v neposlednom rade aj ako vysokoškolskí učitelia. Súkromný sektor ponúka veľa pracovných pozícií, kde sa vyžadujú základné znalosti štatistiky, spracovania údajov (v programe MS Excel resp. v špecializovaných štatistických softvéroch) a práce s databázami (znalosť jazyka SQL).

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu matematiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.