obr uzky1

Geografia v regionálnom rozvoji

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Geografia v regionálnom rozvoji
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá rorma)
Garant:  prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Geografia v regionálnom rozvoji

Charakteristika študijného programu

Študijné programy Geografia v regionálnom rozvoji pripravujú vysokokvalifikovaných odborníkov pre prax v oblasti regionálneho rozvoja, vo výskume krajiny, v štátnej správe, či súkromných firmách.

Absolvent študijného programu je pripravený využívať získané vedomosti a zručnosti v praxi, je schopný realizácie samostatného výskumu a terénnych prác. Náš absolvent je schopný využívať vedomosti z kartografie, fyzickej geografie, humánnej geografie, aplikovanej geografie ale i geoinformatiky a ekonomiky pre štúdium krajiny a aktivít jej obyvateľov, analyzovať jej problémy na rôznych hierarchických úrovniach ako i identifikovať aj parciálne problémy jednotlivých geosfér krajinnej sféry, vypracovať návrhy na ich odstránenie, získavať informácie od obyvateľov a spracovať ich pre zlepšenie kvality ich života a rozvoj územia, pracovať s rôznymi štatistickými databázami a vyhodnocovať ich, vytvárať informačné systémy pre potreby regionálneho rozvoja a jeho propagácie. Náš absolvent je pripravovaný tak aby dokázal reagovať na aktuálne potreby spoločnosti v regionálnom rozvoji a uplatnil sa na trhu práce.

Počas výučby využívame moderné technológie - naši študenti majú k dispozícii učebné materiály v elektronickej forme, niektoré predmety môžu absolvovať z domu prostredníctvom internetu (e-learning). Internet a wifi sú dostupné vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné, podľa vlastného výberu študenta. Okrem kvalitného vzdelávania ponúkame možnosť študovať v priestoroch univerzitnej knižnice, ubytovanie v zrekonštruovaných internátoch, možnosť stravovania, štipendiá, mobility, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a maximálnu dostupnosť kultúrnych a športových aktivít

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program Geografia v regionálnom rozvoji je koncipovaný tak, aby študent získal základné a  zásadné poznatky z kľúčových disciplín geografie - kartografie, fyzickej geografie (lito-geografie, morfo-geografie, klima-geografie, hydro-geografie, pedo-geografie, bio-geografie), humánnej geografie ( demogeografie, geografie sídel, industrialnej geografie, agro-geografie, geografie-maloobchodu, geografie cestovného ruchu), enviromentálnej geografie, regionálneho rozvoja, geoinformatiky, ktoré sú nevyhnutné pre regionálny rozvoj území a aktivít hospodárstva a majú odraz vo zvýšení kvality života obyvateľov z pohľadu trvaloudržatelného rozvoja. Po obsahovej stránke jednotlivé vedné disciplíny na seba nadväzujú a vytvárajú teoretický základ nielen tohto bakalárskeho stupňa študijného programu, ale sú teoretickým základom aj nadväzujúceho magisterského stupňa. Absolvent bakalárskeho študijného programu si prostredníctvom štúdia vybraných geografických disciplín osvojí poznatkovú bázu, ktorú overí pomocou odbornej praxe v inštitúciách regionálneho rozvoja.

Praktické zručnosti, schopností a znalostí môže študent získať okrem prednášok, aj na základe terénnych cvičení (terénne výskumy, mapovacie kurzy, exkurzie). Tieto predmety patria medzi tzv. povinné predmety. Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí poznatkovej báze absolventa slúži systém povinne voliteľných a voliteľných predmetov, ktoré dopĺňajú a dotvárajú profil absolventa tohto štúdia.

Výsledkom prepojenia teoretickej a praktickej činnosti študenta je tvorba záverečnej práce s odborným zameraním (podľa vlastného výberu študenta), súčasťou ktorej je aj realizácia praktického terénneho výskumu a využitie metód geografického informačného systému (GIS). Súčasťou získavania praktických zručností počas štúdia je aj realizácia odbornej praxe.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Geografia v regionálnom rozvoji.

Absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý sa rozhodol nepokračovať v magisterskom štúdiu, sa môže uplatniť ako kvalifikovaný odborník pre prácu v štátnej správe a samospráve, v regionálnych rozvojových agentúrach, euroregiónoch ... alebo v súkromnej sfére v prostredí GIS.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu geografie vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.