obr uzky1

Fyzika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor:  Fyzika
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Fyzika materiálov

Charakteristika študijného programu

Študent bakalárskeho štúdia získava širší prehľad vo fyzike, má dobré praktické skúsenosti, napr. skúsenosti z praktických laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť pri práci na semestrálnych a bakalárskych prácach. Ovláda základnú štruktúru predmetu fyzika, jej teoretické a praktické poznatky a metodiky. Znalosti má obohatené o poznatky z informatiky, chémie a odborného cudzieho jazyka. Študijný program je zameraný na neorganické materiály, predovšetkým na keramiku v súvislosti s procesmi vyvolaných teplom. Tiež sa štúdium venuje využitiu druhotných surovín a využitiu domácich surovín, čo je priamo spojené s ochranou životného prostredia. Taktiež spolupracujeme na výskume historickej keramiky, čo nás prepája so stavebníctvom a archeológiou. Študent bakalárskeho štúdia získava základný teoretický prehľad vo fyzike a praktické skúsenosti z laboratórnych cvičení a z práce vo výskumnom laboratóriu, kde rieši primerané úlohy, ktoré sú súčasťou väčších vedeckých výskumných projektov. Vyučované predmety sú dostatočne zásobené domácou i zahraničnou literatúrou a experimentálnym vybavením. Internet a wifi sú dostupné vo všetkých priestoroch školy. Pomerne malý počet študentov v tomto programe dovoľuje individuálny prístup učiteľov ku každému študentovi, vzájomná spätná väzba je rýchla a účinná. Samozrejmosťou sú zrekonštruované internáty, možnosť stravovania sa, štipendiá, mobility, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a dostupnosť kultúrnych a športových aktivít.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program bakalárskeho štúdia fyziky je nutným predpokladom k úspešnému zvládnutiu ďalšieho – magisterského – stupňa štúdia. Bakalársky program obsahuje základy všeobecnej fyziky - mechaniku, molekulovú fyziku, termodynamiku, elektrinu a magnetizmus, kmity a vlny, teoretickú mechaniku, teóriu elektromagnetického poľa, základy fyziky mikrosveta, elektroniku, ... fyzikálnu chémiu, analytickú chémiu, matematickú analýzu (funkcie, limity, diferenciálny počet, integrálny počet, diferenciálne rovnice a ďalšie), predmety z informačných technológií, základy anglického jazyka (prípadne iný jazyk). Súčasťou výučby sú semináre a praktické cvičenia k väčšine týchto predmetov. V rámci odbornej praxe študent môže pracovať v laboratóriu výrobného závodu, alebo vo výskumnom laboratóriu katedry. Študent bakalárskeho štúdia vypracuje 5 semestrálnych projektov k témam základných predmetov pod vedením skúseného učiteľa. V poslednom ročníku sa študent okrem bežného štúdia venuje bakalárskej záverečnej práci končiacej jej obhajobou.

V priebehu bakalárskeho štúdia poslucháč fyziky získa a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie vo fyzike tak, aby ich dokázal používať pri riešení úloh. Tiež získa schopnosť používať fyzikálne metódy a metódy niektorých chemických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi a materiálom používaným vo výskumnom laboratóriu, a spracovať údaje získané v experimentálnom výskume. Absolvent fyziky dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast, udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom vývoji, komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore.

Uplatnenie absolventov

Absolvent má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z experimentálnych vedných odborov, programovania, informatiky a štatistiky. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie fyzikálnych systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh a vykonávať základné práce v experimentálnej fyzike a jej technických aplikáciách. Taktiež pracovať s počítačom pri riešení praktických úloh a vykonávať základné analytické a softvérové práce pri modelovaní prírodovedných javov. Toto všetko umožňuje absolventovi úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu (čo odporúčame), alebo uplatniť sa v laboratóriách výrobných podnikov, výskumných ústavov a univerzít a tiež v nemocniciach, v organizáciách zaoberajúcich sa životným prostredím a v štátnej správe.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu fyziky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke
Nadväzujúce študijné programy:
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Návody

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.