obr uzky2

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Slávnostné otvorenie akademického roka:

25. 9. 2018 (utorok), 10.00 hod., Aula UKF

Zimný semester:
 • Prednáškové obdobie: 26. 9. 2018 - 22. 12. 2018 (13 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 7. 1. 2019 - 16. 2. 2019 (6 týždňov)
 • Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2018
 • Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu: do 31. 10. 2018
 • Predzápisy na letný semester: 5. 11. 2018 - 28. 11. 2018
 • Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 18. 12. 2018
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 17. 2. 2019
 • Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2018 - 4. 1. 2019

Imatrikulácie FPV:  8. 11. 2018 o 9,00 hod., Aula UKF

Študentské dni nitrianskych univerzít:      14. 11. - 30. 11. 2018

Letný semester:

 • Prednáškové obdobie:
  • 18. 2. 2019 - 18. 5. 2019 (13 týždňov)
  • 3. roč. Bc. a 2. roč. Mgr.: 18. 2. 2019 - 19. 4. 2019 (9 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 20. 5. 2019 - 13. 7. 2019 (8 týždňov)
  • 3. roč. Bc. - všetky fakulty: 23. 4. 2019 - 18. 5. 2019
  • 2. roč. Mgr. - všetky fakulty: 23. 4. 2019 - 11. 5. 2019
 • Predzápis do 2. - 3. roč. Bc. a do 2. roč. Mgr. štúdia na zimný semester 2018/19: 19. 3. 2019 - 31. 3. 2019
 • Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 13. 7. 2019
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS:     do 22. 9. 2019

 

Promócie:

 • Fakulta prírodných vied: 17. - 18. 6. 2019, 8. - 9. 7. 2018, 7. 10. 2019

Prijímacie skúšky:

 • bakalárske štúdium: 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019
 • magisterské štúdium: 10. 6. 2019 - 14. 6. 2019
 • doktorandské štúdium: 4. júnový - 1. júlový týždeň 2019
 • Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 25. 7. 2019
 • Odvolacie konanie voči školnému na rektoráte:
  • 1. termín: 22. 8. 2019
  • 2. termín: 18. 10. 2019

Študent si musí podať žiadosť najneskôr 5 dní pred zasadnutím komisie, termín 15. augusta 2018 je povinný pre všetkých študentov, na ktorých sa povinnosť platiť školné vzťahuje, okrem 1. ročníkov.

Deň otvorených dverí: 21. 2. 2019

Nitrianske univerzitné dni: 29. 4. 2019 - 12. 5. 2019

Termín konania ŠVK, resp. ŠVOUČ: 4. marcový týždeň

 

Štátne skúšky

Činnosť Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
Odovzdanie záverečných prác 26. 4. 2019* 26. 4. 2019*
Posúdenie záverečných prác 18. 5. 2019 11. 5. 2019

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu - 1. termín

 - - - -

15. 5. - 20. 5. 2019

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu - 2. termín

 - - - -

 27. 8. 2019

ŠS z pedagogicko-psychologického

a sociálno-vedného základu - 3. termín

- - - -

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2018/19***

ŠS + obhajoba záverečnej práce - 1. termín 27. 5. - 6. 6. 2019 21. 5. - 29. 5. 2019
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 2. termín 28. 8. - 31. 8. 2019** 28. 8. - 31. 8. 2019**

 

ŠS + obhajoba záverečnej práce - 3. termín

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2018/19***

Podľa harmonogramu

1. termín AR 2018/19***

Poznámky a vysvetlivky:

*Študent sa môže prihlásiť v AR 2018/19 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.

**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2019.

***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia, ktorá je podľa Smernice o školnom a poplatkoch pre AR 2019/20 spoplatnená.

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

Bakalárske študijné programy
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  • 2. roč. - UPP - november (5. - 9.11. 2018 - 20 hod.) - pedagogická prax v odbore I.
  • 3.roč. - UPP - október - december (3. 10. - 12. 12. 2018 - 20 hod. - streda) - pedagogická prax v odbore II.
  • 3. roč. - UAP a UUP - október - december (3. 10. - 12. 12. 2018 - 20 hod. - streda) - základná škola - pedagogická prax I. - hospitačno-asistentská, priebežná
 • Letný semester
  • 3.roč. - UPP - apríl (1. - 12.4. 2019) - 40 hod. SOŠ - pedagogická prax I. hospitačno-asistentská.

Magisterské študijné programy
Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

 • Zimný semester
  • 1. roč. - december (3.12. - 14. 12. 2018 - 40 hod.) - pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
 • Letný semester
  • 1. roč. - apríl (1.-13.4. 2019 - 40 hod.) - pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová, ZŠ
  • 2. roč. - február - marec (60 hodín: 30 hodín - 4. 2. - 28. 2. 2019; 30 hodín - 4. 3. - 28. 3. 2019 - dvojprogramové štúdium)

Jednopredmetové štúdium: marec ( 30 hodín - 4. 3. - 29. 3. 2019) - súvislá pedagogická prax IV., v mieste bydliska.

 
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.