obr uzky3

Biológia

Fyziológia a molekulárna biológia rastlín

V oblasti fyziológie a molekulárnej biológie rastlín sa výskum zaoberá:
  • analýzou vplyvu vybraných stresových faktorov prostredia na mechanizmy re-zistencie rastlín voči nim,
  • štúdiom fyziologických, anatomicko-morfologických a molekulárno-biologických vlastností rastlín, atakovaných abiotickými faktormi prostredia, s dôrazom na štúdium stresových PR bielkovín,
  • skúmaním medzidruhových hybridov jedlí a borovíc na Slovensku z hľadiska sledovania enzymatickej variability antioxidačných enzýmov a biologicky aktívnych látok v jednotlivých hybridných typoch so zámerom druhovej špecifikácie jedlí a borovíc,
  • štúdiom chloroplastovej a mitochondriálnej DNA z hľadiska sledovania fylogenetických a vývinových vzťahov pri skúmaných rastlinách.

Molekulárno-genetický a morfologický výskum živočíšnych objektov vrátane človeka

V oblasti molekulárno-genetického a štrukturálneho výskumu kostí je hlavným cieľom:
  • štúdium kosti na úrovni kostného tkaniva a kultivovaných kostných buniek po expozícii toxickými, environmentálne či zdravotne rizikovými látkami (ťažké kovy, toxíny) ako aj protektívnymi látkami a liečivami,
  • genetický výskum ochorení kostného metabolizmu človeka, predovšetkým osteoporózy s cieľom odhalenia génov, ktoré toto ochorenie ovplyvňujú a ich využitia pri predpovedaní rizika vzniku ochorenia u konkrétnych jedincov a stanovenia vhodného typu liečby,
  • mikroštrukturálny a molekulárny výskum historických kostí s cieľom identifikácie biologického druhu, stanovenie veku jedinca v čase smrti, patológií, či pôvodu, geografického rozšírenia a príbuzenských vzťahov medzi jednotlivcami a populáciami v minulosti,
  • sledovanie distribúcie a pôsobenia rizikových látok (predovšetkým ťažkých ko-vov) v kostiach divo žijúcich organizmov.

Fyziológia živočíchov a človeka

Fyziológia živočíchov a človeka zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne analýzy látok rôznej chemickej povahy najmä s environmentálnym dopadom v biologických matriciach (napr. moč, krv, tkanivo...) s využitím metód kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, fyziometrie a iných metód s cieľom objasniť vplyv potenciálnych patogénov a možných fyziologických disruptorov na vybrané aspekty zdravia živočíchov a človeka.

Bunková biológia

Bunková biológia sa orientuje na:
  • štúdium nukleologenézy a transkripcie génov rRNA včasných embryí ošípaných in vitro,
  • medzidruhový prenos jadierka myší do enukleolovaného oocytu ošípaných s cieľom zistiť vplyv cudzieho jadierka na majoritnú aktiváciu transkripcie počas vývinu takto pripravených embryí.
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.