obr uzky2

Formy a stupne štúdia

Na Fakulte prírodných vied sa uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie podľa bakalárskych, magisterských alebo doktorandských študijných programov akreditovaných v študijných odboroch alebo v kombináciách študijných odborov.

Formy štúdia

Študijné programy sa na fakulte uskutočňujú v dennej alebo v externej forme.

Stupne a štandardná dĺžka štúdia

Študijný program 1. stupňa je bakalársky študijný program. Štandardná dĺžka štúdia, vrátane odbornej, či pedagogickej praxe, na fakulte v dennej forme štúdia tri akademické roky, v externej forme štúdia štyri akademické roky. Absolventom bakalárskeho študijného programu sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke Bc.).
Študijný program 2. stupňa je magisterský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia, vrátane odbornej, či pedagogickej praxe, na fakulte v dennej forme štúdia dva akademické roky, v externej forme štúdia tri akademické roky. Absolventom magisterského študijného programu sa udeľuje akademický titul „magister” (v skratke Mgr.).
Študijný program 3. stupňa je doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme štúdia štyri akademické roky, v externej forme štúdia päť akademických rokov. Absolventom doktorandského študijného programu sa udeľuje akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor - v skratke PhD.).

Rigorózna skúška

Rigoróznu skúšku môžu vykonať absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, alebo absolventi obdobných študijných programov v zahraničí. Súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky sa na fakulte v prírodovedných študijných programoch absolventom udeľuje akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke RNDr.) a v učiteľských študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke PaedDr.).
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.