obr uzky1

Čo zvláda náš absolvent?

Na všetkých troch študijných programoch súvisiacich s fyzikou:

Spoločný základ

 • všeobecné fyzikálne základy,
 • prácu s prístrojmi, experimentátorskými zariadeniami – meracie aparatúry a prístroje všetkého druhu ho nezaskočia,
 • návrh a vykonanie experimentov,
 • spracovanie experimentálnych dát a ich interpretáciu,
 • základné softvérové nástroje pre výpočty a spracovanie dát.

Na fyzike materiálov naviac zvládneš (bakalársky + magisterský stupeň):

 • spoločný základ,
 • to podstatné o materiáloch, ich vlastnostiach a aplikáciách,
 • princípy moderných prístrojov a  ich použitie,
 • základy programovania regulačných a riadiacich systémov,
 • spracovanie získaných výsledkov modernými počítačovými metódami,
 • samostatnú prácu v laboratóriu a byť zároveň členom vedeckého tímu.

Študentom s vynikajúcimi výsledkami je automaticky ponúknutá možnosť pokračovať v štúdiu na treťom stupni (doktorandské štúdium - odbor 4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika). Naši absolventi sú prijímaní na doktorandské štúdium aj na SAV či v zahraničí (napr. Karlova Univerzita v Prahe).

Pre tých najlepších študentov je umožnené absolvovanie tzv. Joint degree  študijného programu, ktorý sa realizuje v spolupráci s Matematicko-fyzikálnou  fakultou Univerzity Karlovej v Prahe na základe platnej dohody (získaním doktorátu PhD. z oboch univerzít, UKF aj UK v Prahe, a tiež štipendiami z oboch univerzít).

„Počítačový modelár“ naviac zvládne

 • 3D modelovanie, animácie,
 • prácu s 3DMax – po jeho zvládnutí je schopný rýchle zvládnuť aj podobné systémy, napr. AutoCad, Maya, 4D Cinema, 4D Cad a podobne,
 • základy tvorby internetových stránok,
 • pokročilé softvérové nástroje pre výpočty (MatLab, Mathematica).

Nakoľko sa jedná (zatiaľ) o bakalársky študijný program, odporúča sa v pokračovaní štúdia na magisterskom stupni:

 • Počítačové modelovanie v prírodných vedách (nový program – povolenie požiadané v rámci komplexnej akreditácie, očakávané zahájenie od 2016),
 • Fyzika materiálov,
 • Aplikovaná informatika.

V prípade voľby magisterského študijného programu Fyzika materiálov, študenti s vynikajúcimi výsledkami sú oslovení pre pokračovanie štúdia na doktorandskom stupni.

Učiteľ fyziky (v kombinácii s iným predmetom)

 • spoločný základ,
 • didaktické metódy pre vyučovanie fyziky,
 • experimentovanie v školských podmienkach (školské experimenty),
 • psychologický a pedagogický základ potrebný pre vyučovanie na základných a stredných školách
 • metódy popularizácia,
 • práca v projektoch – zostavenie projektu, obsahová, ekonomická a formálna stránka projektu.

Študentom s najlepšími študijnými výsledkami je ponúknutá možnosť pokračovania v štúdiu na treťom, doktorandskom stupni (odbor 4.1.13 Teória vyučovania fyziky). S tým sú spojené všetky výhody doktorandského štúdia.

Najdôležitejšie fakty

 • dôverujeme tvojim výsledkom - prijímacie skúšky nebudeš robiť
 • viac druhov štipendií - môžeš mať všetky
 • pokrokové vedomosti
 • pokročilé technológie
 • technické zázemie
 • kompetentní vyučujúci s medzinárodným rozhľadom
 • možnosť študovať semester v zahraničí
 • odborná prax
 • široké uplatnenie

Ako sa stať študentom

Obr8

foto001

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.