Zápisy do 1. ročníka v akademickom roku 2020/2021

Vážení uchádzači o štúdium,
oznamujeme vám, že Fakulta prírodných vied UKF v Nitre realizuje zápis budúcich študentov 1. ročníka výhradne elektronicky. Bezkontaktný spôsob zápisu je súčasťou protiepidemických opatrení.
Samotný zápis sa realizuje prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS).
Postup pri elektronickom zápise študenta 1. ročníka

1. Prihláste sa do AIS.

Na prihlásenie použite prihlasovacie údaje, ktoré ste použili pri tvorbe elektronickej návratky a boli vám zaslané v rozhodnutí o prijatí.

2. Vytvorte si elektronický zápis a potvrďte zápisový list. (Návod) .

Po potvrdení zápisu:

 • Vytlačte z AIS zápisový list a vlastnoručne podpíšte (v pravom dolnom rohu).
 • Vytlačte z AIS čestné vyhlásenie študenta. Aktuálne údaje vyplňte perom a vlastnoručne podpíšte.

3. Pridajte si predmety z Odporúčaného študijného plánu do zápisného listu. (Návod- Sprievodca štúdiom pre AR 2020/2021, str. 35 - 40).

Za účelom úplného zápisu na štúdium musí uchádzač do 4. septembra 2020 poslať na
Študijné oddelenie FPV, Tr. A. Hlinku 949 01 Nitra
nasledujúce dokumenty:

 1. Overené kópie dokladov o získaní predchádzajúceho vzdelania,
  a) Bakalárske štúdium – maturitné vysvedčenie.
  V prípade, že stredoškolské štúdium bolo v zahraničí, okrem overenej kópie je potrebné doručiť aj rozhodnutie o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní vydané okresným úradom v SR.
  Všetky dokumenty musia byť úradne preložené a overené!
  b) Magisterské štúdium, doktorandské štúdium (ak uchádzač nie je absolventom príslušnej fakulty UKF) – diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu.
  V prípade uchádzača, ktorý absolvoval prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí (mimo ČR), je okrem overených kópií potrebné doručiť aj rozhodnutie o uznaní týchto dokladov v SR. Všetky dokumenty musia byť úradne preložené a overené!

  Poznámka. Odporúčame, aby uchádzači posielali poštou úradne overené fotokópie, nie originály.
  Ak uvedené doklady v požadovanej forme boli súčasťou prihlášky, nie je potrebné ich posielať opätovne.
  Ak existuje odôvodnená pochybnosť o tom, že doklady neboli súčasťou prihlášky, uchádzač ich automaticky posiela priamo na adresu Študijného oddelenia FPV (nekontaktuje e-mailom, ani telefonicky).
 2. Zápisový list - vygenerovaný z AIS a vlastnoručne podpísaný.
 3. Čestné vyhlásenie študenta - vygenerované z AIS, doplnené a vlastnoručne podpísané, 
 4. neoverenú fotokópiu vysvedčenia za 4. ročník štúdia na strednej škole,
 5. číslo bankového účtu vedeného v SR.

Na základe potvrdenia elektronického zápisu v AIS a overenia informácií z poslaných dokumentov Študijné oddelenie FPV potvrdí zápis v systéme.

Uchádzač o štúdium, ktorý neposkytne potrebné údaje alebo nepredloží požadované dokumenty, nemôže byť zapísaný na štúdium!

Zápisom sa uchádzač stáva študentom UKF v Nitre a dňom zápisu uchádzač nadobúda právne postavenie študenta v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách.

Študentovi UKF v Nitre bude následne poslaný:

 • aktivovaný preukaz študenta,
 • ďalšie potvrdenia,
 • prístup do študentského e-mailu.

Dôležité upozornenie k ubytovaniu!
Uchádzači o štúdium a študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF, sú povinní nastúpiť na ubytovanie podľa podmienok zverejnených na webe UKF.

Obzvlášť upozorňujeme na študentov prichádzajúcich z rizikových krajín na povinnú registráciu a nástup do domácej izolácie. Registráciu k ubytovaniu je potrebné realizovať prostredníctvom formulára do 27.8.2020!

Informácie o zmenách v organizácii akademického roka, prihlasovaní na predmety a rozvrh budú priebežne zverejňované na stránkach FPV a UKF v Nitre. Študenti budú informovaní prostredníctvom prideleného školského emailu.

Odporúčame pravidelný monitoring webu UKF, webu FPV a vašej školskej e-mailovej schránky.

Image

© 2020 FPV UKF v Nitre. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.