obr uzky1

Čo sa naučíš

Našich študentov učíme v prvom rade analyzovať a vyhodnocovať ekonomické procesy, riadiť finančné riziká, rozumieť finančným trhom. Vyhľadávať možnosti získavania finančných prostriedkov pre rozvoj podnikania, rozvoj obcí a miest a v neposlednom rade aj metodickú spôsobilosť pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov.

Čo sa naučíš?

 • analyzovať ekonomické procesy a následne navrhovať možné riešenia,
 • spracovávať účtovné záznamy,
 • tvoriť projekty pre podniky, ale aj subjekty verejnej správy,
 • analyzovať a navrhovať riešenia v oblasti financií a finančných rizík,
 • nadobudneš manažérske zručnosti a soft skills – ako viesť schôdzu, ako riadiť tím, ako komunikovať, time magamenet,
 • "predať" seba a svoj nápad,
 • rozvinúť pedagogické myslenie a naučiť sa uplatňovať psychologické poznatky pri práci so žiakmi v triede,
 • aplikovať nadobudnuté odborné ekonomické vzdelanie v školských podmienkach,
 • rozvíjať etiku sociálnej komunikácie študenta so všetkými účastníkmi edukačného procesu,
 • rozvíjať schopnosti študentov v oblasti školského manažmentu.

Odborná prax

    V rámci upevnenia pedagogickej spôsobilosti absolvuješ:

 • hospitačnú prax, kde sa naučíš cielene pozorovať vybrané aspekty edukačného procesu a zaznamenávať si pozorované javy vo forme hospitačných záznamov. Súčasne sa začneš učiť na odborne relevantnej úrovni diskutovať o problémoch výchovno-vzdelávacieho procesu ako s cvičným učiteľom tak aj so svojimi kolegami.
 • hospitačno-výstupovú prax, počas ktorej okrem hospitácií u cvičného učiteľa a svojich kolegov - praktikantov začínaš pod vedením cvičného učiteľa učiť svoje prvé hodiny. Prehlbuješ si nielen svoje schopnosti cieleného pozorovania a analýzy vyučovacej hodiny, ale učíš sa správne si ju naplánovať (zodpovedne si vypracovať prípravu) a úspešne ju realizovať.
 • súvislú (výstupovú) pedagogickú prax, v rámci ktorej sa po prvý raz stávaš na dlhší čas členom pedagogického zboru školy a hoci ešte stále pracuješ pod odborným vedením cvičného učiteľa, tvoja práca sa stáva oveľa systematickejšou, mnohostrannejšou, zodpovednejšou a samostatnejšou.

Okrem toho máš šancu získať ekonomické a manažérske zručnosti prácou vo firmách už aj v nižších ročníkoch štúdia. Často sa stáva, že úspešní študenti sa stávajú aj trvalou súčasťou firmy, v ktorej počas štúdia praxovali.

Najdôležitejšie fakty

 • nerobíš prijímačky,
 • ústretoví učitelia,
 • možnosť počas štúdia absolvovať štúdium v zahraničí,
 • možnosť získať dve profesijné kvalifikácie – ekonomickú a pedagogickú,
 • mať dnes ekonomické myslenie, znamená v budúcnosti byť úspešným a bohatým...,
 • možnosť získať štipendium.

Ako sa stať študentom

UEM1

UEM6

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.