obr uzky1

Environmentalistika

Študijných odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny
Študijný odbor: Environmentalistika

Pracovisko:  Katedra ekológie a environmentalistiky FPV

Význam vodných ekosystémov pre zachovanie biodiverzity vážok (Odonata) v závislosti na využívaniu krajiny
The Significance of Aquatic Ecosystems for the Conservation of Dragonflies (Odonata) in Depending on the Land use
Školiteľ: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD
Forma štúdia: denná
Vegetačná a ekologická charakteristika populácií inváznych rastlinných druhov a výskum faktorov ich šírenia
Vegetation and Ecological Characteristics of the Populations of invasive Plant Species and Research of Factors of their Distribution
Školiteľ: doc. PaedDr. Stanislav David, PhD
Forma štúdia: denná
Hodnotenie dynamiky krajinných štruktúr v podmienkach súčasného využívania pahorkatinovej krajiny
Dynamics of Landscape Structures in the Current Use of Uplands
Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Konzultant: Ing. Viera Petlušová, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Následky expanzie ryšavky tmavopásej na Slovensku
Consequences of the Striped Field Mouse Expansion in Slovakia
Školiteľ: prof. Mgr. Ivan Baláž, PhD.
Forma štúdia: denná
Možnosti rozvoja vybraného územia vo vzťahu k socioekonomickým zmenám
Development Opportunities in Relation to Socio-economic Changes in Selected Area
Školiteľ: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná
Hodnotenie ekosystémových služieb vybraného územia ako východisko pre manažment krajiny
The Evaluation of Ecosystem Services Selected Area as a Basis for Land Management
Školiteľ: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná
Hodnotenie ekosystémových služieb v urbanizovanom prostredí
Evaluation of Ecosystem Services in Urban Areas
Školiteľ: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.
Forma štúdia: denná, externá
Hodnotenie ekosystémových služieb vo vidieckych sídlach
Evaluation of Ecosystem Services in Rural Towns
Školiteľ: prof. Ing. Zdenka Rózová, CSc.
Forma štúdia: denná, externá
Invázny potenciál pavúkov (Araneae) v urbanizovanom prostredí ako východisko pre hodnotenie krajiny
Invasive Potential of Spiders (Araneae) in an Urbanized Environment as a Basis for Landscape Assessment
Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Konzultant: Ing. Regína Mišovičová, PhD.
Forma štúdia: denná
Populačná dynamika a priestorová analýza prachových roztočov (Acari) v urbánnom prostredí
Population Dynamics of Dust Mites (Acari) in the Urban Environment
Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD.
Konzultant: Ing. Regína Mišovičová, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
 

Pracovisko: Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Nitra

 

Vplyv aktivít človeka na štruktúru krajiny v historickej perspektíve
The Impact of Human Activities on the Landscape Structure in Historical Perspective
Školiteľ: RNDr. Ľuboš Halada, CSc.
Konzultant: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Hodnotenie stavu a dynamiky vegetácie s využitím diaľkového prieskumu Zeme
Use of Remote Sensing for Assessment of State and Dynamics of Vegetation in Agricultural Landscape
Školiteľ: Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Konzultant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Hodnotenie stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny s využitím diaľkového prieskumu Zeme
Use of Remote Sensing for Assessment of State and Dynamics of Agricultural Landscape
Školiteľ: Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Konzultant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Hodnotenie degradácie pôdy s využitím diaľkového prieskumu
Use of Remote Sensing for Assessment of State and Dynamics of Agricultural Landscape
Školiteľ: Mgr. Juraj Lieskovský, PhD.
Konzultant: Ing. Viera Petlušová, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Transformácia využitia kultúrnej krajiny a perspektívy jej regionálneho rozvoja na príklade NP Poloniny
Land-use Transformation of Cultural Landscape and its Perspectives for Regional Development on Example NP Poloniny
Školiteľ: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Konzultant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Dlhodobé zmeny krajinnej pokrývky Slovenska a ich hnacie sily
Long-term Land Cover Changes of Slovakia and their Driving Forces
Školiteľ: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Konzultant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Dynamika extenzívnych agroekosystémov a ich vybrané ekosystémové služby z hľadiska biokultúrnej diverzity
Dynamics of Extensively Managed Agro-Ecosystems and their Selected Services from Biocultural Diversity Viewpoint
Školiteľ: RNDr. Marta Dobrovodská, PhD
Konzultant: RNDr. Pavol Kenderessy, PhD., doc. RNDr. Peter Mederly, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Hodnotenie dopadov globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy
Evaluation of the Impact of Global Megatrends on Landscape and its Ecosystems
Školiteľ: doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Konzultant: prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Forma štúdia: denná
Funkčné charakteristiky rastlín a živočíchov ako kľúč k pochopeniu a určeniu úžitkov a služieb ekosystémov
Functional Traits of Plants and Animals as a Key Necessary for Understanding and Valuation of Ecosystem Benefits and Services
Školiteľ: RNDr. Róbert Kanka, PhD
Konzultant: RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD., doc. RNDr. Stanislav David, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Vplyv bývalého poľnohospodárskeho využívania na vybrané pôdne a vegetačné vlastnosti
The Impact of Former Agricultural Land Use on the Chosen Soil and Vegetation Properties
Školiteľ: RNDr. Róbert Kanka, PhD
Konzultant: RNDr. Juraj Balkovič, PhD. , prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny pre návrhy ekologických modelov cestovného ruchu s využitím GIS a kvantifikačných metód
The Evaluation of Cultural Ecosystem Services Landscape for Proposals the Ecological Model of Tourism Development with use GIS Tools and Quantitation Methods
Školiteľ: RNDr. Zdena Krnáčová, PhD.
Konzultant: doc. RNDr. Peter Mederly, PhD.
Forma štúdia: denná
Dopady globálnych megatrendov na stav a dynamiku vážok vybraných mokraďových ekosystémov juhozápadného Slovenska
The Impact of Global Megatrends on Condition and Dynamics of Dragonflies in Selected Wetlands in South West Slovakia
Školiteľ: doc.RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Konzultant: doc. RNDr. Stanislav David, PhD.
Forma štúdia: denná, externá
Manažment historických krajinných štruktúr v extenzívnom hospodárení
Historical Landscape Structures in Extensive Management
Školiteľ: doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.
Konzultant: doc. RNDr. Peter Mederly, PhD.
Forma štúdia: denná
SJAJUJRJ
baner ponuka studia
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka doktorandske
 
prijimacie
prihlaskavysledkynavratka
 

Odkazy

Priame odkazy

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.