Informujeme študentov Mgr. štúdia na učiteľských študijných programoch, ktorí sú  v 2. ročníku, že zaradenie na štátnu skúšku z predmetu Školská pedagogika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre je zverejnené v AIS po prihlásení sa do systému.
Detailné organizačné pokyny sú študentovi doručované e-mailom.
Odporúčame študentom sledovať oficiálne pridelenú školskú emailovú schránku aspoň 2-krát denne kvôli aktualizácii údajov.

 

Súčasní študenti (v akademickom roku 2019/2020) 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu podávajú žiadosti o ubytovanie na akademický rok 2020/2021 prostredníctvom informačného systému UIS.
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. mája 2020.
Ďalšie informácie:

   

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,
v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu Vás v súlade s preventívnymi opatreniami na UKF zo dňa 15.3.2020 opätovne dôsledne žiadam, aby ste Vaše návštevy pracovísk obmedzili na skutočne nevyhnutné minimum a plne rešpektovali pokyny pre prácu z domu, ktorej podmienky určil každý zodpovedný vedúci pracoviska. V prípade práce z domu sú všetci zamestnanci povinní byť k dispozícii pre telefonický alebo e-mailový kontakt v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00. Toto usmernenie platí až do odvolania.
 
Ďakujem za zodpovedný prístup k preventívnym opatreniam.
 
 
S pozdravom
 
 
prof. RNDr. František Petrovič, PhD. Dekan FPV UKF v Nitre

 

Preventívne opatrenia na UKF pred šírením koronavírusu od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania:
 1. Univerzitná knižnica a študovne sa zatvárajú.
 2. Univerzitná jedáleň a bufety sa zatvárajú. Objednávky obedov na 16. marca 2020 a následne sú stornované a objednané obedy už nebudú vydané.
 3. Ostatné budovy okrem ŠD:
  1. Prevádzka budov a vrátnic bude zabezpečená v pracovných dňoch, t. j. pondelok – piatok od 7:00 do 15:00. Prístup zamestnancov a denných doktorandov bude v tomto čase možný výlučne na preukaz zamestnanca, resp. študenta UKF. Zamestnancom a doktorandom sa odporúča vo vlastnom záujme prísť na pracovisko len pri plnení neodkladných pracovných úloh. Pre prípad koordinácie práce sú zamestnanci, ktorí pracujú z domu, povinní byť k dispozícii pre telefonický alebo e-mailový kontakt v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.
  2. Vstup do budov UKF len s rúškami, alebo provizórnou ochranou – napr. vreckovky, šály, šatky.
  3. V čase od 16:00 do 6:45 budú budovy zamknuté a chránené elektronickým zabezpečovacím systémom. V sobotu a nedeľu budú budovy zamknuté a chránené elektronickým zabezpečovacím systémom.
  4. Kvôli riešeniu neodkladných problémov bude zabezpečené presmerovanie hovorov z pevných liniek oddelenia medzinárodných vzťahov, kancelárie rektora, kancelárie kvestora na mobilné telefóny určených zamestnancov.
  5. Prístup zamestnancov dodávateľa stavby do budovy na Tr. A. Hlinku 1 je zabezpečený na hosťovskú kartu.
  6. Vstup dodávateľa stavby na stavenisko ŠD Brezový háj ostáva nezmenený.
  7. Podateľňa je pre verejnosť zatvorená, dokumenty prijíma výlučne poštou; dohodne sa režim preberania pošty so Slov. poštou a následne rozvoz pošty na fakulty.
  8. Centrálna pokladnica UKF na Tr. A. Hlinku 1 je zatvorená.
  9. Pozastavuje sa hromadná dodávka tovarov na UKF, napr. výpočtovej techniky, tonerov, kancelárskych potrieb a papiera.
  10. Upratovanie bude zabezpečené v pracovných dňoch vo vymedzenom čase a v nevyhnutnom rozsahu. Po ukončení upratovania sa nebudú upratovačky zdržiavať v budovách.  

 

Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu

Už dlhšie premýšľaš ako premeníš svoj super biznis nápad na skutočnosť? Nepremrhaj svoju šancu na splnenie si svojho podnikateľského sna. Ak máš super ideu, ale nemáš jasný plán ako zámer premeniť na skutočné podnikanie, my ti s tým radi pomôžeme!
Prihlás svoj nápad do 28. februára 2020 do nášho programu ROZBIEHÁTOR a získaj grant z 18000€ fondu od Accenture, Embraco Slovakia, NAY a Banskobystrického samosprávneho kraja. Využi svoju šancu naplno a registruj sa.

Za posledných 8 rokov sme podporili desiatky nápadov a rozdali 100 000€ na podporu mladých talentov. Adamovi Gandžalovi z Mýta pod Ďumbierom sa tiež vďaka Rozbehni sa! splnil včelársky sen. „Rozbehni sa! mi pomohlo z nápadu vytvoriť funkčný prototyp projektu, ktorý rok od spustenia vyzbieral cez 35-tisíc eur pre slovenských včelárov a založil viac ako 250 nových úľov,” prezradil mladý včelár.

Rozbehni sa! odporúča aj Peter Irikovský, zakladateľ spoločnosti Exponea: "Ak začínate s biznisom, zapojte sa do Rozbehni sa!. Umožní vám to vyhnúť sa chybám, na ktorých veľa iných stroskotá."
Aj ty môžeš začať úplne od nuly. Stačí uveriť tomu, že keď naozaj chceš, dokážeš zrealizovať čokoľvek. Začni ešte dnes na https://rozbehnisa.sk/rozbiehator/.

   

PaedDr. Ján Štubňa, PhD., pracovník Gemologického laboratória na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV, bude v sobotu 5.10.2019 od 22:19 hod. hosťom v relácii Veda SK na Rádiu Slovensko. Téma diskusie nesie názov „O drahých aj živých kameňoch okolo nás“.
Relácia Veda SK prezentuje zaujímavé vedecké témy a výsledky výskumov v širšom spoločenskom kontexte. Ide o moderované diskusné fórum dvoch vedeckých osobností na konkrétnu tému - čiastočne polemické, vysvetľujúce a zasadené do širšieho kontextu a s presahom do viacerých vedných oblastí.

   

Milé študentky,
milí študenti,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje novú výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 - krajiny EÚ. Na štúdium v zahraničí počas letného semestra akademického roka 2019/2020 sa môžete prihlásiť do 15. októbra 2019, prihlasovanie na stáž prebieha do 6. decembra 2019. Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia. Minimálne trvanie stáže sú dva mesiace.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné založiť si prihlášku a vyplniť prílohy. Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné všetko vytlačiť, podpísať a odovzdať svojmu katedrovému koordinátorovi.
Fakultný koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo “neakceptovaná“ a odošle dokumenty všetkých študentov na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy Rektorátu univerzity.
Ďalšie informácie o Erasmus+ mobilitách, ako aj výsledky schvaľovania uchádzačov, nájdete na webovom sídle univerzity v sekcii Erasmus+.
V prípade otázok kontaktujte primárne Mgr. Pavla Vakoša z Oddelenie pre medzinárodné vzťahy UKF (Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, kancelária č. A-209). K dispozícii sú aj ďalšie zamestnankyne Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Anita Garajová, PhD., Ing. Katarína Bútorová, PhD. a vedúca oddelenia Ing. Silvia Hrozenská, PhD.

 

Katedra informatiky otvára aj v tomto školskom roku v rámci projektu IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie nasledujúce krúžky:
 • Minecraft - Vyber sa s nami do úžasného sveta Minecraft Education Edition! Je to vzdelávacia platforma založená na hre, kde sa môžeš naučiť kritickému mysleniu, kreativite, spolupráci a iným zručnostiam 21. storočia. Navyše, budeme v ňom aj programovať! 
  Vhodné pre 2. stupeň ZŠ, zápis 2.10.2019 o 14.45 na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre (miestnosť THS-110) – krúžky budú bývať každý týždeň v stredu
 • Programovanie BBC micro:bit - Vyskúšaj, čo dokáže BBC micro:bit, ktorý sa programuje veľmi jednoducho pomocou grafické o jazyka. Počas roka vytvoríš bezdrôtovo ovládané aplikácie, ktoré budú diaľkovo zažínať svetlo, spúšťať LED ohňostroj, vypínať zvukový alarm či automaticky zažínať svetlá, keď sa zotmie. Tiež si vytvoríš a naprogramuje virtuálnu postavičku v jazyku Scratch.
  Vhodné pre 2. stupeň ZŠ, zápis 1.10.2019 o 14.45 na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre (miestnosť THB-025) – krúžky budú bývať každý týždeň v utorok
 • Java v kocke - Nauč sa programovať od začiatku po vytvorenie komplexných aplikácií v jednom z najrozšírenejších programovacích jazykov – v Jave. Krúžok ťa naučí programátorsky myslieť od základov (cyklus, podmienka, polia) po prácu s objektami (triedy, metódy, dedičnosť) a ukáže ti tvorbu aplikácií v grafickom prostredí.
  Vhodné pre študentov 14 - 18 rokov,  zápis 1.10.2019 o 14.45 na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre (miestnosť THS-110) – krúžky budú bývať každý týždeň v utorok
 • Programovanie mobilných aplikácií pre Android - Krúžok je zameraný na moderné programovanie mobilných zariadení s operačným systémom Android. V AppInventore a časom i v Android Studiu si vytvoríš multimediálne aplikácie a hry, ktoré si môžeš odniesť domov vo vlastnom smartfóne.
  Vhodné pre študentov 14 - 18 rokov, ktorí už majú základné skúsenosti s programovaním, zápis 2.10.2019 o 14.45 na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre (miestnosť THB-114) – krúžky budú bývať každý týždeň v stredu
 
logo

   

Oznamujeme študentom a zamestnancom UKF, že od 1. októbra 2019 nastane zmena v používaní wifi siete UKF. Siete UKFwifi a UKFstudenti končia svoju funkciu a nahradí ich sieť eduroam. Odporúčame preto všetkým študentom a zamestnancom, aby si vo vlastnom záujme prestavili pripojenie na svojich zariadeniach na sieť eduroam.V sekcii Moja UKF nájdete potrebné informácie a návody na prihlásenie do wifi siete. V prípade potreby sa obráťte na Centrum informačných a komunikačných technológií.

 

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 24. septembra 2019 (utorok) sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:
 • o 9.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Bolečka, PhD., pracovníka Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore biológia.
  Názov habilitačnej prednášky: Hybridné roje borovice horskej a borovice lesnej vo flóre Slovenska
  Názov habilitačnej práce: Variabilita antioxidantov borovice horskej (Pinus mugo Turra), borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a ich hybridného roja;
 • o 11.00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Beáty Piršelovej, PhD., pracovníčky Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore biológia.
  Názov habilitačnej prednášky: Mechanizmy tolerancie rastlín na ióny ťažkých kovov
  Názov habilitačnej práce: Vybrané aspekty tolerancie sóje fazuľovej a kukurice siatej na ióny kadmia, olova a arzénu.

 

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 17. septembra 2019 (utorok) o 10.00 h sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Viery Petlušovej, PhD., pracovníčky Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny.
Názov habilitačnej prednášky: Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy v podmienkach Slovenska
Názov habilitačnej práce: Význam vybraných faktorov prostredia pri hodnotení erózie pôdy v podmienkach nížinnej pahorkatiny.

 

Pozývame Vás na DNA Day & Prezentačný deň VC ABT, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2019 od 13.00 h v priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Cieľom podujatia je propagácia významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa s významnými molekulárno-genetickými analýzami. Súčasťou bude aj prezentácia vedeckej práce vybraných laboratórií centra.
V programe podujatia nebude chýbať prednáška zástupcu z FPV UKF v Nitre, prezentujúca výsledky výskumu v oblasti genetiky, biotechnológií a biomedicíny na našej fakulte. Tento rok prijal pozvanie doc. RNDr. František Strejček, PhD. (Katedra botaniky a genetiky) s prednáškou "Nukleologenéza včasných embryí".

 

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že 11. apríla 2019 (štvrtok) o 10.00 h sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. RNDr. Františka Strejčka, PhD., pracovníka Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 4.2.1 biológia na tému Jadierko ako marker životaschopnosti raných embryí.

   

Aplikácia StudyAbroad (www.studyabroad.sk) pre prihlasovanie na Erasmus+ mobility študentov (štúdium a stáž v zahraničí – 3. kolo 2018/2019) je otvorená pre všetkých študentov - záujemcov, ktorí by mali chuť vycestovať na mobilitu v LS 2018/2019. 

 


       

V súlade so Zásadami volieb do AS FPV UKF v Nitre zo dňa 25.03.2013 a s harmonogramom volieb zverejneným 4. 10. 2018 na www.fpv.ukf.sk volebná komisia zverejňuje kandidátov do zamestnaneckej časti AS FPV UKF v Nitre.
 
Dátum konania volieb:   14. novembra 2018

Miesto a čas konania volieb:
09,00 - 14,00 hod. - vo vestibule UKF na Tr. A. Hlinku 1

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS FPV UKF v Nitre:

 1. Braniša Jana, Mgr. PhD. – Katedra chémie (životopis)
 2. Jakab Imrich, Mgr. PhD. – Katedra ekológie a environmentalistiky (životopis)
 3. Nemčíková Magdaléna, RNDr. PhD. – Katedra geografie a regionálneho rozvoja (životopis)
 4. Strejček František, doc. RNDr. PhD. – Katedra botaniky a genetiky (životopis)
 5. Švec Peter, PaedDr. Ph.D. – Katedra informatiky (životopis)
 6. Valovičová Ľubomíra, PaedDr. PhD. – Katedra fyziky (životopis)

 

V súlade so Zásadami volieb do AS FPV UKF v Nitre zo dňa 25.03.2013 a s harmonogramom volieb zverejneným 4. 10. 2018 na www.fpv.ukf.sk volebná komisia zverejňuje kandidátov do študentskej časti AS FPV UKF v Nitre.
 
Dátum konania volieb:   14. novembra 2018

Miesto a čas konania volieb:
09,00 - 15,00 hod. - vo vestibule UKF na Tr. A. Hlinku 1

Kandidáti do študentskej časti AS FPV UKF v Nitre:

 1. Bartková Alexandra, Mgr. – Molekulárna biológia, 2. ročník doktorandského štúdia (životopis)
 2. Cvik Marcel, Bc. - Učiteľstvo akad. predmetov biológia chémia – 1. ročník magisterského štúdia (životopis)
 3. Francisti Ján, Mgr. – Teória vyučovania informatiky - 2. ročník doktorandského štúdia (životopis)
 4. Močko Matej, Mgr. – Enviromentalistika: Ochrana a využívanie krajiny, 2. ročník doktorandského štúdia (životopis)
 5. Vágová Renáta, PaedDr. – Teória vyučovania matematiky, 2. ročník doktorandského štúdia (životopis)

 

Dátum: 8. nov. 2018
Čas: 9.00 hod.
Miesto: Aula UKF v Nitre

Organizačné podmienky:
a) študentom 1. ročníka Bc. štúdia sa  udeľuje dekanské voľno v čase 7.30 hod. - 11.00 hod.,
b) príchod študentov do Auly UKF v Nitre už o 7.40 hod.,
c) vyžaduje sa formálne oblečenie.

   

V súlade so znením štatútu FPV AS FPV UKF v Nitre čl. 6 ods. 10 schváleným uznesením č. 2/1/2012-2016 zo dňa 25.03.2013 a AS UKF v Nitre uznesením č. 3/6-64 zo dňa 03.06.2013 a zásadami volieb do Akademického senátu FPV UKF v Nitre schválených 23.11.2015, zverejnenými na www.fpv.ukf.sk, vyhlasuje predseda AS FPV so súhlasom AS FPV doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FPV, ktoré sa uskutočnia dňa 14. novembra 2018 (streda).

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 2. 10. 2018 (utorok) od 13:00 hod. v Sieni UKF, 3. posch., Tr. A. Hlinku 1.

Program:
 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh členov Vedeckej rady FPV
 4. Možnosti štúdia na FPV v akademickom roku 2019/2020
 5. Úprava rozpočtu FPV
 6. Informácia o príprave doplňujúcich volieb AS FPV
 7. Informácia o procese úprav vnútorných predpisov FPV
 8. Rozličné
  • Návrh členov poradných orgánov dekana FPV
  • Návrh členov disciplinárnej komisie FPV
  • Študentské hodnotenie výučby učiteľov FPV
 9. Záver
S pozdravom
 
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
predsedníčka AS FPV UKF v Nitre

   

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár VEDA PRE POĽNOHOSPODÁROV, na ktorom sa podieľa aj Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre. Seminár sa bude konať na výstavisku Agrokomplex Nitra, 16. augusta 2018 o 13,00 hod. v pavilóne C.

 

Pozývam Vás na zasadnutie Akademického senátu Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 16. júla 2018 (pondelok) od 10.00 hod. v Sieni UKF, 3. posch., Tr. A. Hlinku 1.
 
Program:
 1. Otvorenie a kontrola uznesení
 2. Voľba prodekanov FPV
 3. Systemizácia funkčných a pracovných miest na FPV s platnosťou od 1. septembra 2018
 4. Rozličné
 5. Záver
 
S pozdravom

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
predsedníčka AS FPV UKF v Nitre

                     

Pozvánka
 
Vážení členovia Akademickej obce Fakulty prírodných vied,
v súlade s harmonogramom volieb kandidáta na dekana FPV UKF v Nitre zverejneného 28.3.2018 a v zmysle čl. 12 Štatútu FPV UKF v Nitre, Akademický senát FPV UKF v Nitre Vás pozýva na zasadnutie Akademickej obce Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa bude konať dňa
 
14. mája 2018 (pondelok)
o 10.00 hod.
v miestnosti P-2, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 
Program:
 1. Otvorenie
 2. Predstavenie koncepcií rozvoja fakulty kandidátmi na dekana
 3. Rozprava k predneseným koncepciám
 4. Záver
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
podpredsedníčka AS FPV UKF v Nitre

 

Pozvánka
 
Vážení členovia Akademickej obce Fakulty prírodných vied,
v súlade s harmonogramom volieb kandidáta na dekana FPV UKF v Nitre zverejneného 28.3.2018 a v zmysle čl. 12 Štatútu FPV UKF v Nitre, Akademický senát FPV UKF v Nitre Vás pozýva na zasadnutie Akademickej obce Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa bude konať dňa
 
14. mája 2018 (pondelok)
o 10.00 hod.
v miestnosti P-2, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 
Program:
 1. Otvorenie
 2. Predstavenie koncepcií rozvoja fakulty kandidátmi na dekana
 3. Rozprava k predneseným koncepciám
 4. Záver
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
podpredsedníčka AS FPV UKF v Nitre

 

V súlade s harmonogramom volieb kandidáta na dekana FPV UKF v Nitre zverejneného 28.3.2018 a v zmysle čl. 12 Štatútu FPV UKF v Nitre, Vás pozývam na zasadnutie AS FPV UKF v Nitre, ktoré sa bude konať dňa
14. mája 2018 (pondelok)
o 13.00 hod.
v Sieni Konštantína Filozofa (Tr. A. Hlinku 1, Nitra)
 
Program:
 1. Otvorenie
 2. Rozprava ku koncepciám rozvoja fakulty predneseným kandidátmi na dekana na zasadnutí Akademickej obce FPV UKF v Nitre
 3. Voľby kandidáta na dekana
 4. Záver
 
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
podpredsedníčka AS FPV UKF v Nitre

 

Pozvánka
 
Vážení členovia Akademickej obce Fakulty prírodných vied, v súlade s harmonogramom volieb kandidáta na dekana FPV UKF v Nitre zverejneného 28.3.2018 a v zmysle čl. 12 Štatútu FPV UKF v Nitre, Akademický senát FPV UKF v Nitre Vás pozýva na zasadnutie Akademickej obce Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa bude konať dňa
 
14. mája 2018 (pondelok)
o 10.00 hod.
v miestnosti P-2, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
 
Program:
 1. Otvorenie
 2. Predstavenie koncepcií rozvoja fakulty kandidátmi na dekana
 3. Rozprava k predneseným koncepciám
 4. Záver
S pozdravom
doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.
podpredsedníčka AS FPV UKF v Nitre

     

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,
pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľujem dňa 29. marca 2018 (štvrtok) rektorské voľno študentom UKF v Nitre.
 
S pozdravom
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
rektor UKF v Nitre

 

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 5. apríla 2018 sa v Sieni Konštantína Filozofa  UKF, Tr. A. Hlinku 1 v Nitre, pred Vedeckou radou fakulty uskutoční:
 • o 9,00 hod. inauguračná prednáška doc. Ing. Jany Škvareninovej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej ekológie Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.
  Názov inauguračnej prednášky: Fenológia ako ekologický ukazovateľ zmien v krajine;
 • o 11,00 hod. inauguračná  prednáška doc. Mgr. Ivana Baláža, PhD., pracovníka Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.
  Názov inauguračnej prednášky: Drobné zemné cicavce v interakcii s činnosťou človeka.

 

Po úspešnom prvom ročníku na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí.
 • Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, mladých výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov sa môžu prihlásiť do národného finále Falling Walls Lab Slovakia 2018.
 • Online prihlasovanie je prístupné do 13. mája 2018. Spomedzi prihlásených porota vyberie finalistov, ktorí budú môcť prezentovať svoje príspevky 31. mája 2018 popoludní v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty. Prví traja získajú finančnú odmenu.
 • Aj tohto roku nad podujatím prevzal záštitu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Pellegrini.
 • Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2018 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference 9. novembra 2018.
 • Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.
 • Organizátori Falling Walls Lab Slovakia 2018: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Učená spoločnosť SAV, SOVVA, DAAD, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline.
 • Akademickí partneri: Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Partneri: Slovnaft, CVTI SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Matador Group, SAPIE – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku, DB Biotech.

 

V súlade so Štipendijným poriadkom UKF v Nitre sa proces podávania návrhov na mimoriadne štipendium bude uskutočňovať len prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na internetovej stránke https://doc.ukf.sk/stipko/. Takisto na tomto mieste môžete k návrhu pripojiť aj elektronickú prílohu, pokiaľ si to daný návrh vyžaduje. Uzávierka podávania návrhov na mimoriadne štipendium je 15. apríla 2018.

 

banner 470x60 studenti do sveta
 
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do utorka 13. apríla 2018. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/.
 
Plagat Studenti do sveta 2018

 

Dobrý deň,
radi by sme Vám dali do pozornosti Mentor Network program, ktorý organizuje Americká Obchodná Komora, CSI Leasing a Americká ambasáda, pre študentov 4. a 5. ročníka vysokých škôl na rozvoj ich budúcej kariéry pod vedením významných osobností.
 
Prihlášky je možné podávať do:
o9.o3.2o18, Košice
31.o3.2o18, Bratislava
Viac informácii o programe nájdete na: http://mentornetworkprogram.sk/
V prípade otázok, prosím kontaktujte: mentorprogram@amcham.sk, 0948 592 775

 

Dovolujeme si Vám poslat informace o letní škole v Číně, kterou pravidelně pořádá několik severoamerickych a evropských univerzit a výzkumných center ve spolupráci s čínskými vysokými školami (výčet všech zainteresovaných univerzit a organizací naleznete níže v anglickém textu).

Tématy letní školy 2018 jsou Klimatické změny a ochrana životního prostředí a Práva spojená s duševním vlastnictvím a patenty (vztahujícím se nejen na nejnovější technologie), v anglickém originále Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China.
Jedná se o multidisciplinární program určený účastníkům, kteří se zabývají jak přírodními vedami a technickými disciplínami, tak i ekonomikou, socialními studii a humanitními obory.

K účasti na letní škole se mohou přihlásit jak studenti, tak doktorandi a vyučující tak i profesionálové působící mimo akademickou sféru. Podmínkou účasti je dosažená hranice 18 let. Více informaci na našem webu www.summerlawinstitute.com  

Letos se uskuteční v termínu od 7.července do 4.srpna 2018. Místo konání: Peking, Čína.
Příhlášky přijímáme do 31.března 2018 na emailové adrese info@summerlawinstitute.com

V minulých letech letní školu absolvovali studenti a absolventi přírodních věd (včetně oborů ekologie a ochrana životního prostředí a také chemici a biologové),  technických/inženýrských oborů, právnických fakult, humanitních oborů (filosofie, sociologie, politologie, mezinárodní vztahy, lingvistika, ekonomie atd.).

Přednášející pocházejí jak z oblasti akademické (jedná se o přední severoamerické, evropské a čínské profesory), tak i z praxe (představitelé mezinárodních vládních i nevládních organizací, zástupci diplomatického sboru zahraničních ambasád v Pekingu, činitelé z Evropské Delegace, zástupci soukromých podniků a firem, soudci patentových tribunalů, vyjednavači na poli ekologických kvot). 

Letní škola současně nabízí také platformu, díky níž se setkávají účastníci z Evropy, obou Amerik, Afriky a Asie, a vyměňují si zkušenosti, navazují kontakty atd. Část frekventantů programu tvoří pravidelně také profesionálové, kteří přicházejí z praxe (VŠ učitelé, kteří si chtějí rozšířit znalosti; odborníci z nevládních organizací, z průmyslového sektoru a státní správy; novináři zabývající se problematikou klimatických změn & obnovitelné energie & duševního vlastnictví & nových ekonomik). 

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o doručení informací studentům. V minulosti se letní školy účastnilo i několik studentů ze Střední a Středo-východní Evropy. Rádi bychom i letos v řadách participantů opět přivítali účastníky ze zmíněných zemí.  

Vzhledem ke svému multi-disciplinárnímu zaměření je LŠ určená budoucím (i současným) právníkům, ekonomům, odborníkům v oblasti společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální vztahy), ale i technikům a odborníkům v oblasti přírodních věd a ekologie. Naši panelisté a vyučující pocházejí z oborů napříč spektrem a Letní škola je multidisciplinární. 

Díky účasti na LŠ mají absolventi, vedle mnoha dalších služeb, asistencí a výhod, nárok získat stáž/pracovní pozici v kancelářích mezinárodních organizací a institucí, zastupitelských úřadech EU, obchodních komorách, či zahraničních firmách a mezinárodních advokátních kancelářích , které s naší letní školou spolupracují.

Níže v těle tohoto e-mailu najdete detailní informace o LŠ v angličtině, včetně odkazu na Brožuru a další informace, jak se přihlásit k účasti na LŠ. 

Na Vaše případné dotazy týkající se jak logistiky tak I odborné stránky program odpoví náš tým letní školy na e-mailu info@summerlawinstitute.com. Na stejný e-mail zasílejte také přihlášky, a to do 31.března 2018. Komunikačním jazykem je výhradně angličtina.

S pozdravem,
za celý přípravný tým letní školy,
Ivana Gášková.

13th EDITION – SUMMER INSTITUTE IN CHINA 2018 – EXECUTIVE EDUCATION TRAINING PROGRAM

West Virginia University, John D. Rockefeller IV School of Policy and Politics, Department of Public Administration (WV, USA) and gLAWcal – Global Law Initiatives for Sustainable Development (United Kingdom) have set up a Summer Institute in China – Executive Education Training Program to be held in Beijing (China) with two parallel curricula.

The four week program will be held in Beijing (China) from July 7 to August 4, 2018.

This program is organized in partnership with University of Calgary Law School (Canada), Universidad Carlos III de Madrid (Spain), Catholic University of Milan Faculty of Law (Italy), University of Eastern Piedmont Faculty of Economics (Italy), University of Pavia, Faculty of Law (Italy), University of Verona, Department of Law (Italy), and Utrecht University (Netherlands).  

The Program includes TWO PARALLEL CURRICULA:

The first curriculum is called “Summer Institute on Climate Change, Energy and Environmental Protection” (SICCEP) or more precisely Law, Policy, Economics and Technology on Climate Change and Environmental issues. It addresses issues such as energy policies, environment law and sustainable development, intellectual property and technology innovation. The second curriculum is called “Summer Institute on Intellectual Property Rights and China” (IP-China).

This program is multidisciplinary and is aimed at students, young graduates and senior professionals with a background in law, political sciences, international relations, philosophy, economics, environmental sciences, engineering and any other relevant discipline that can be related to the topics of the program.

The website of the Summer Institute in China is: http://summerlawinstitute.com

The SLI 2018 brochure can be downloaded from the website:

 www.summerlawinstitute.com/files/SLI%202018/Brochure_Summer_Law_Institute_7th_July_-_4th_August_2018_-_31st_March_Application.pdf  

The application should be submitted online on the webpage

http://www.summerlawinstitute.com/index.php/application-form/summer-school-application or to the following email address by March 31, 2018: info@summerlawinstitute.com

Follow us on social networks!

Facebook: https://www.facebook.com/SummerLawInstituteChina

Twitter: @SLI_China

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfKpjp0Yl8_-2nXu5eSuFsg

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola ZVEREJNENÁ NOVÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2018/2019.
UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ JE 30. APRÍLA 2018 DO 16:00 HOD.,  pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci akademického roka 2018/2019. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
ŠTIPENDIÁ SÚ URČENÉ PRE ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a POSTDOKTORANDOV pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia
alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.
V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu - Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.
Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.
Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2018, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019.

 

Dobrý deň,
radi by sme Vás oslovili k spolupráci na nakrúcaní zábavno-súťažnej šou relácie RTVS s názvom „ Čo ja viem“, ktorú budeme realizovať aj začiatkom roka 2018. Nakrúcania sa zúčastňujú vysokoškolskí študenti a vyzdvihnutá je počas nakrúcania aj samotná vysoká škola, za ktorú vedomosťami prišli študenti bojovať. Relácia bude vysielaná vždy v piatok o 20:20 hod. na Jednotke. Nakrúcanie prebieha v rôznych termínoch od polovice do konca januára 2018 a v jeden deň sa nakrútia dve časti programu. Moderátorom je skvelý športový komentátor RTVS Marcel Merčiak, držiteľ niekoľkých významných ocenení. Nakrúcania sa zúčastňujú vždy 3 známe osobnosti a 200 študentov vysokých škôl.
Okrem prezentácie samotnej školy môže výherca získať hmotnú výhru a finančný obnos, percentuálne závislý od celkovej výhry vo finalovej časti hry. Celková výhra putuje vždy na charitatívne účely konkrétnym rodinám v hmotnej núdzi, o čom sa samozrejme realizuje dokrútka.
Termíny nakrúcania jednotlivých častí relácie „Čo ja viem“ sú nasledovné:
15.1.2018
19.1.2018
23.1.2018
25.1.2018
29.1.2018
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: cojaviem@rtvs.sk
V dostatočnom predstihu vieme zabezpečiť aj prípadné technicko-organizačné požiadavky.
S úctou,
Organizačný team RTVS
 
2017 RTVS Co ja viem

   

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1 – dňový zájazd Schloss Hof – Kittsee
Termín: 9. 12. 2017 (sobota)
Program:
Odchod z Nitry o 8,00 hod., v dopoludňajších hodinách vianočné mestečko v areáli zámku (voľný program), 13,00 hod. - prehliadka zámku Schloss Hof,  14,30 hod. odchod do Kittsse -  čokoládovňa +  nákupné centrum, príchod do Nitry do 20,00 hod.
Odchod autobusu:  8,00 hod. spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1.
Základná cena zájazdu: 25 Eur.
Cena zájazdu pre člena odborovej organizácie: 15 Eur.
V cene zájazdu je doprava  a vstupné do vianočného mestečka a zámku.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Rakúskej republiky.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 Eur zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený  vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške. Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1 - dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť iba 1x ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) do 29.11.2017, uhradenie zájazdu je nutné najneskôr do 29.11.2017.
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

 

Vážení študenti,
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá študentov v bakalárskom štúdiu na 5-týždňové letné školy, ktoré sa budú konať koncom júna - júl 2018: 
 • Letná škola o spoločenskom podnikaní - cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri spoločenskom podnikaní v U.S.A., ako sú vývoj, história, problémy a úspechy spoločenských podnikov v U.S.A. Inštitút poskytne účastníkom základné vedomosti o tom ako používať podnikateľské zručnosti na riešenie sociálnych tém, pričom sa zameria na témy ako podnikateľská etika, vyjednávanie, novovznikajúce trhy, analýza rizík, mikrofinancie, spoločenská zodpovednosť firiem, strategické firemné plánovanie a inovácie, ako aj ženy a menšiny v podnikaní
 • Letná škola o občianskej angažovanosti - cieľom programu je umožniť európskym študentom  oboznámiť sa so spôsobom akým americkí občania, tak individuálne ako aj v skupinách, formovali americkú históriu, vládu či spoločnosť. Program sa pokúsi definovať občiansku angažovanosť a jej rozvoj v U.S.A. a bude skúmať témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, ekonomický rozvoj, aktivizmus, politické vodcovstvo, či dobrovoľníctvo
Požiadavky :
 • Uchádzač by mal byť vysokoškolský študent v bakalárskom stupni štúdia vo veku 18 až 25 rokov
 • Mať minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia
 • Dobrý študijný prospech, mimoškolské aktivity
 • Záujem o danú tému a skúsenosti s komunitnou prácou
 • Nemal by mať skúsenosti s pobytom v USA alebo v inej krajine
 • Prednosť budú mať uchádzači zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, telesne postihnutí občania a pod.) a so slabším sociálnym zázemím.
Termín podania prihlášky je 19. december 2017.
Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/253-letne-skoly-v-usa-pre-studentov-o-obcianskej-spolocnosti.
Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2018.
Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Fulbrightovu komisiu na .
 
J. W. Fulbright Commission
Konventná 1
811 03 Bratislava
Slovak Republic
Phone: ++4212-43-191-837

 

Priebežné ponuky:

Rôzne ponuky na štipendijný pobyt, stáž, letnú školu a pod. v zahraničí, ktoré neadministruje UKF v Nitre, SAIA, n.o, ani MŠVVŠ SR a uchádzač musí kontaktovať priamo organizátora alebo poskytovateľa daného štipendia:
 

Štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko

V rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:
 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie pre diplomantov.
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017
Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk.

BAYHOST Stipendium 2017/2018

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2018/19 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian universities. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts to 735,--€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.
Here is our flyer (in German only) and further information can be found on the BAYHOST website:http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html. The application deadline for first time applications is the 1st December 2017 (date of receipt!).
 

Scholarships for new international students

As one of the leading comprehensive reseach universities of national "Project 211", Shanghai University is cosponsored by Shanghai Municipa People´s Government and national Ministry of Education. As the host Institute for a variety of scholarships, Shanghai University warmly welcomes the young talents from all over the world to construct a comprehensive research university with distinctive features, which is internationally renowned and domestically first-class.
 
Scholarships offer:
 • Chinese Government Sholarship - Chinese University Program
 • Shanghai Government Scholarship
 • Confucius Institute Scholarship
 • China - US Culture Exchange Special Scholarship
 • Shanghai University New International Student Scholarship

For information about eligibility conditions and application process, please, visit www.apply.shu.edu.cn.

Weiser Professional Award

Zapojte sa do ďalšieho kola podávania prihlášok na program Weiser Professional Award (leták tu). Tento program umožňuje absolvovať krátkodobé pobyty (4 týždne alebo 3 mesiace) na University of Michigan, Ann Arbor, USA.  O grant sa môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí prednášajú na slovenských vysokých školách a univerzitách. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, ktoré môžu realizovať s odborníkmi na University of Michigan. Viac informácií na: http://www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award.
Uzávierka prilhášok: 15.9.2017
 
 

Fulbrightove štipendiá do USA

Vážení priatelia,
aj tento rok si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA. Štipendium umožňuje 6 – 9 mesačný štúdijný/výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA.Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium. Viac informácií nájdete v informačnom plagáte.Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018/2019 je 30. júna 2017.
Všetky štipendijné možnosti Fulbrightovej komisie programy pre postgraduálne štúdium a výskum (pre Mgr/PhD študentov), letné semináre (pre odborníkov v oblasti amerických štúdií), stáže (pre akademických pracovníkov), programy pre inštitúcie (v oblasti spolupráce s americkými odborníkmi), lektoráty (sprostredkovanie odborníka z USA) a pod. nájdete na stránke Filbrightovej komisie, ako i v tejto prezentácii.

 

Autumn School SCoRE'17 for PhD students and young researchers

The Research Centre “Didactics and Technology in the Education of Trainers” of the University of Aveiro – Portugal, is pleased to announce the 1st edition of the international Autumn School SCoRE'17: Science Communication for Researchers in Education: how to do it successfully for doctoral students and young researchers in education from 5 to 10 November 2017. More information available in: http://autumnschool.web.ua.pt, in the leaflet or in promotional video https://www.youtube.com/watch?v=1HljLRHH0Es.Deadline for registration: until September 30th 2017
 

Junior Recruiters fluent in Slovak, Dutch or Swedish

K2 Partnering Solutions, Genéve, Švajčiarsko, aktuálne ponúka stáž - pozíciu pre študentov slovenských univerzít, ktorí sú v poslednom ročníku (odbor psychológia/ľudské zdroje) a ktorí ovládaju anglický jazyk. Táto stáž môže byť ukončená trvalým pracovným pomerom. Popis stáže nájdete tu. Uzávierka prihlášok: neurčená.
 

Volunteers workcamps in France 2017

A volunteer workcamp allows 12 volunteers of any geographical, social and cultural horizons to meet and to contribute together to a common project of development or embellishment of the local heritage. Volunteer workcamps are about doing something useful with your free time; active holidays with a cultural and human dimension. Details can be found on our website: http://www.apare-cme.eu/en/heritage/volunteers-workcamps and http://www.apare-cme.eu/en/agenda/.
Application deadline: see the above website.
 

UNESCO Internship Programme

If you are planning to embark on a career in the field of education, science, or culture, then an internship at UNESCO will be ideal for you. The UNESCO Internship Programme offers you practical work in one of UNESCO’s priority areas. Aside from helping you understand the Organization’s mandate, programmes, and main thrusts, it also enhances your academic knowledge with relevant work assignments that can help you prepare for your future career. More information on: https://en.unesco.org/careers/internships. Application deadline: not determined.
 

Traineeship offer in Prague

Metropolitan University in Prague is searching for Office Assistant for the International Office. Are you communicative, flexible, stress-resisted and self-reliant person with fluent English? MUP offers you the traineeship with duration of 2-6 months. For more information, please, see the leaflet. Application deadline: not determined.
 

   

Workshop je určený vedcom, koordinátorom projektov Horizon2020 a FP7, knihovníkom, vydavateľom a ďalším záujemcom o problematiku otvoreného prístupu. Na workshope odznejú témy ako podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v Európe aj mimo nej, FP7 Post-Grant OA Pilot, Open Access v Horizont 2020, Politiky na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu na Slovensku, Predátorské publikovanie a Licencie Creative Commons.
Vstup na workshop je voľný, avšak kvôli lepšej organizácii, v prípade záujmu o účasť prosíme, aby ste sa na podujatie zaregistrovali tu: http://openaccess.cvtisr.sk/narodny-workshop-openaire/registracia/.

 

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína  Filozofa v Nitre oznamuje, že    dňa 25. októbra 2017 o 10,00 hod. sa v Sieni Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1 v  Nitre pred Vedeckou radou fakulty uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Petra Mederlyho, PhD., pracovníka Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.
Názov habilitačnej prednášky: Východiská, súčasnosť a perspektívy environmentálnej politiky vo svete a na Slovensku.
Názov habilitačnej práce: Environmentálna politika – vybrané prístupy a metódy uplatňovania na rôznych úrovniach.

   

Dear colleague,

in autumn 2017, in the framework of services provided by EURAXESS Service Centres Slovakia (www.euraxess.sk), we will organise a series of informal networking events for international PhD students, researchers and university teachers who currently study, conduct research or teach at universities or research organisations in Slovakia. These events will take place in several Slovak university towns (Bratislava, Nitra, Košice, Banská Bystrica, Žilina). Participation in the events is FREE OF CHARGE for international PhD students, researchers and university teachers and their family members.

Programme:

-          sightseeing with a professional guide (in English language)

-          refreshment in a café/restaurant (introduction of networking event participants, information on services provided by EURAXESS Service Centres, free discussion)

We hope that these informal events will contribute to the deepening of our mutual co-operation, help you get to know other colleagues from international research community and reveal a little bit more about Slovak culture and history, as well.

For more detailed information about the EURAXESS UniverCITY tour networking series, please, see the attached leaflets or the following links:

Nitra (13.10.2017, Friday, from 1:00 p.m.) We are looking forward to meeting you soon.

Best regards,

EURAXESS Slovakia team (euraxess@saia.sk)

www.saia.sk, www.euraxess.sk, www.facebook.com/euraxess.sk, www.facebook.com/saia.mobility

**********************************************************************************

Vážená kolegyňa/Vážený kolega,

v rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) budeme v priebehu jesene 2017 organizovať sériu neformálnych stretnutí zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku. Tieto podujatia sa uskutočnia v niektorých univerzitných mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra, Košice, Banská Bystrica, Žilina). Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Program:

-          prehliadka mesta s profesionálnym sprievodcom v anglickom jazyku

-          posedenie v kaviarni/reštaurácii (predstavenie účastníkov stretnutia, informácia o poradenských službách siete EURAXESS, voľná diskusia)

Dúfame, že aj takéto neformálne stretnutia prispejú k prehĺbeniu našej vzájomnej spolupráce, pomôžu k spoznaniu kolegov z medzinárodnej vedeckej komunity, ako aj bližšiemu oboznámeniu sa so slovenskou kultúrou a históriou.

Viac informácií o sérii stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v daných mestách nájdete v priložených letákoch a na našich webových stránkach na nižšie uvedených odkazoch:

Nitra (13. 10. 2017, piatok, od 13:00) Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom

tím servisných centier EURAXESS Slovensko (euraxess@saia.sk)

www.saia.sk, www.euraxess.sk, www.facebook.com/euraxess.sk, www.facebook.com/saia.mobility


   

Vážení študenti,
pedagogická prax pre 3. roč. Bc. štúdia UAP a UPP bude realizovaná v zimnom semestri 2017/2018.
Predmet Pedagogická prax I - hospitačno - asistentská je potrebné si opätovne zapísať do zápisného listu na ZS 2017/18.
Termín: do 30. 9. 2017.
 
 

 

Pozývame Vás na sériu seminárov a pracovných workshopov, zameraných na prijímanie a kariérny rozvoj výskumníkov, ktoré EURAXESS Slovensko organizuje v priebehu jesene tohto roka. Podujatia sa uskutočnia v piatich slovenských mestách. Štruktúra programu bude všade rovnaká, čo Vám v prípade záujmu umožní vybrať si miesto a dátum, ktoré Vám najviac vyhovujú.

Seminár „Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov“ je určený administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ale aj vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o prijatie zahraničného vedca na svoje pracovisko. Témami seminára bude vstup a pobyt cudzincov na Slovensku, sociálne zabezpečenie cudzincov a uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Program seminára spolu s termínmi jeho organizácie v jednotlivých mestách nájdete v prílohe a na portáli EURAXESS. V prípade záujmu o účasť na seminári sa prihláste prostredníctvom registračného formulára.

Praktický workshop „Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja výskumníkov“ je určený riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svojej práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov ako aj výskumníkom samotným. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri zmapovaní aktivít na ich pracovisku a vytváraní ďalších služieb zameraných na podporu profesionálneho rozvoja doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Zámerom workshopu je taktiež iniciovať strategickejšie uvažovanie o podpore kariérneho rozvoja výskumníkov a poukázať na jeho význam v kontexte implementácie Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov.

Program workshopu spolu s termínmi jeho organizácie v jednotlivých mestách nájdete v prílohe a na portáli EURAXESS. V prípade záujmu o účasť na workshope sa prihláste prostredníctvom registračného formulára.

Registrácia na podujatia v Bratislave, Košiciach a Nitre je otvorená do 7. septembra. Na podujatia v Žiline a Banskej Bystrici je možné sa zaregistrovať do 6. októbra. Počet účastníkov je však limitovaný a po naplnení kapacít bude registrácia uzavretá.

Teší sa na Vás

tím EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.

   

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017
 • Výber štipendistov: začiatok decembra

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

 • spoluprácu mladých výskumníkov,
 • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
 • prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017
 • Schvaľovanie projektov: začiatok decembra
Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).
 

   

Vážení členovia akademickej obce,

dovoľujeme si dať (pre niektorých možno opätovne) do pozornosti  workshop na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a potenciál cenzových dát, ktorý organizuje Štatistický úrad SR 29. júna 2017 v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Workshop je jednou z diskusií k téme sčítania, a veríme, že pomôže otvoriť zaujímavé témy a podnety, ktoré náš úrad pretaví do kvalitných výsledkov najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, akým sčítanie obyvateľov, domov a bytov je.

Workshop je sprievodným podujatím 16. Slovenskej demografickej konferencie, ale účasť na ňom nie je podmienená účasťou na predmetnej konferencii  a je bez akýchkoľvek poplatkov.

Registráciu prosíme vykonať do 22.6.2017, a to buď prostredníctvom online formulára (http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/40/16sdk/) alebo priamo na adresy: Eva.Rakovska@statistics.sk; Maria.Rybanska@statistics.sk.

Vopred oceňujeme Vašu účasť a tešíme sa na konštruktívnu diskusiu s expertnými užívateľmi údajov.

 

       

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) budeme v priebehu jari 2017 organizovať sériu neformálnych stretnutí určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku. Tieto podujatia sa uskutočnia v niektorých univerzitných mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice). Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Viac informácií o sérii stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour 2017, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v daných mestách nájdete v priložených letákoch a na našich webových stránkach www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-jar-2017 (informácia v slovenskom jazyku), resp. www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/euraxess-univercity-tour-spring-2017 (informácia v anglickom jazyku).

   

banner 470x100 studenti do sveta
Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta. Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Projekty Nadácia prijíma v elektronickej podobe do utorka 18. apríla 2017. Viac informácií, kritériá programu aj elektronický formulár nájdete na stránke http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/.

     

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa týkajú tak uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj uchádzačov zo zahraničia.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2017, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018.

 

Na základe Bilaterálnych dohôd o spolupráci medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a nižšie uvedenými zahraničnými partnerskými inštitúciami si Vás dovoľujeme informovať o možnosti podania prihlášok na absolvovania 5-dňového študijno-prednáškového pobytu v zahraničí v kalendárnom roku 2017. Kompletne vyplnené a podpísané prihlášky navrhnutých kandidátov vrátane ich profesijných životopisov je potrebné zaslať v anglickom jazyku (pre pobyty v ČR stačí len v slovenskom jazyku) najneskôr do 16.02.2017 (štvrtok) prodekanovi pre vonkajšie vzťahy a rozvoj na Dekanát FPV

Česká republika:

 • Univerzita Hradec Králové v Českej republike – Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta UKF a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Univerzita Karlova v Prahe – Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta UKF, stravné a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia len v súlade s finančnými možnosťami Karlovej univerzity.
 • Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta, ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Ostravská univerzita v Ostrave - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Vysoká škola európskych a regionálnych štúdií v Českých Budejoviciach - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Vysoká škola zdravotníctva, o.p.s., Praha - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta, ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Slezská univerzita v Opave – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Grécko:

 • Aristotelova univerzita v Thessalonikách - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Holansko:

 • The University of Gronningen – zmluva podpísaná prednostne pre FSVaZ. Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Kazachstan:

 • Kazašská finančno-ekonomická akadémia – zmluva platná do 18.4.2017. Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Kazašská univerzita medzinárodných vzťahov a svetových jazykov Ablai Khana –     Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta

Kirgizsko:

 • Kirgizská štátna univerzita dopravy a architektúry – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Macedónsko:

 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta, ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.

Maďarsko:

 • Univerzita v Szegede - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Univerzita v Pécsi - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta,  ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Katolícka univerzita Pétera Pázmanyho v Budapešti - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Západomaďarská univerzita - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Literárno-vedný ústav maďarskej Akadémie vied - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta,  ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Univerzita Eötvösa Loranda v Budapešti - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Mexiko:

 • Univerzita Guadalajara - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Nemecko:

 • Vysoká škola pedagogická v Karlsruhe - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Vysoká škola pedagogická vo Freiburgu - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Univerzita v Passau - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Poľsko:

 • Sliezska univerzita v Katowiciach - Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta, stravné a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Pedagogická univerzita v Krakowe - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Vyššia pedagogická škola v Bydgoszci – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Vysoká škola technická Kazimierza Pulaského v Radome - Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta, stravné a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Vysoká škola pedagogická v Lodzi - Cestovné náklady a stravné hradí vysielajúca fakulta a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Univerzita Andrzeja Fryca Modrzewskieho v Krakove - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Univerzita Zelená Hora – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Ekonomická univerzita v Katowiciach – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Univerzita v Rzeszove – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Pápežská univerzita Jána Pavla II v Krakowe - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Rumunsko:

 • Univerzita Oradea - Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta, stravné a  ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Univerzita „1 Decembra 1918“ v Albe Yulii - Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta, stravné a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Univerzita Babes Bolyai – Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Rusko:

 • Moskovská štátna oblastná univerzita - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Štátna akadémia slovanských kultúr v Moskve - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Kazanská federálna univerzita - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Slovinsko:

 • Univerzita v Maribore - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Srbsko:

 • Univerzita Kragujevac - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Sýria:

 • Univerzita v Damašku - Cestovné náklady a diéty hradí vysielajúca fakulta,  ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.

San Marino:

 • Medzinárodná akadémia vied v San Marino - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

Taliansko:

 • Univerzita v Bari - Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta, stravné a ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.

Ukrajina:

 • Štátna pedagogická univerzita v Charkove - Cestovné náklady hradí vysielajúca fakulta, stravné a  ubytovanie zabezpečuje prijímajúca organizácia.
 • Rivňanská vysoká škola Slovanovedenia Kijevskej Slavistickej univerzity - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Rivňanská štátna humanistická univerzita - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Ľvovská národná univerzita Ivana Franka - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Zaporizhzhya národná technická univerzita - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Užgorodská národná univerzita - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.
 • Borys Grinchenko University - Všetky náklady hradí vysielajúca fakulta.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Anita Ivanková, PhD.

Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Tel.: 037/6408 031

E-mail: aivankova@ukf.sk


         

Vážení študenti FPV,
obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu, ktorým sa pravidelne hodnotia pedagógovia FPV. 
Dotazník bol prvýkrát vytvorený v AIS a umožňuje hodnotiť pedagógov, ktorí Vás vyučovali v letnom semestri 2015/16.
Do dotazníkového prieskumu  sa môžete zapojiť v čase od 14.11. 2016 do 12.12.2016  a to po prihlásení sa do AIS.
Osobné údaje sa po vyplnení dotazníka  automaticky  anonymizujú a  spracovatelia  štatistických údajov nemajú možnosť zistiť osobné údaje o respondentovi.
Vopred ďakujeme za Váš čas a ochotu podieľať sa na zlepšení kvality vzdelávacieho procesu na FPV.

         

Navrhni pokus, ktorý uskutočnia vedci v simulovaných podmienkach Marsu na púštnej stanici v USA. Posuň možnosti prežitia na červenej planéte bližšie k realite!

misia mars
 
V spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) organizujú Slovenské elektrárne (SE) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars.

Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov je vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017.

Experiment by mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

 

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie AS Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 27. 9. 2016 od 9:15 hod.  v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre.

Program:
 1. Príprava volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV UKF v Nitre na nastávajúce obdobie rokov 2016-2020, schvaľovanie  návrhu harmonogramu a vyhlásenie volieb
 2. Návrh členov Disciplinárnej komisie pre študentov FPV UKF v Nitre
 3. Návrh rozpisu úprav dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016 pre organizačné súčasti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre
 4. Rozličné
    a/ Priemerná priama vyučovacia povinnosť 2014/15
    b/ Priemerná priama vyučovacia povinnosť 2015/16
 
    S pozdravom

                            prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
                              predsedníčka AS FPV UKF v Nitre
 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2016/2017.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2017, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2017/2018.

 

S úctou

Lukáš Marcin

administrátor štipendijných programov

tel.: +421 2 5930 4733

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: +421 2/5930 4700, 5930 4711
www.saia.sk
www.scholarships.skwww.euraxess.sk


   

 

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovať v roku 2016 na Slovensku už 14. ročník súťaže Európska značka pre jazyky.

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorá prispieva k podpore výučby a učenia sa cudzích jazykov, jazykov národnostných menšín, jazykov prisťahovalcov, jazykov určených osobám so zdravotným znevýhodnením ako je napr. posunkový jazyk či Braillovo písmoa pod. Jej cieľom je zviditeľnenie a ocenenie projektov a iniciatív, ktoré už boli ukončené a ktoré prispeli a prispievajú ku kvalite jazykového vzdelávania na Slovensku.

Súťažné návrhy, ktoré budú doručené do národnej agentúry, bude hodnotiť národná porota zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátneho pedagogického ústavu a kultúrnych a jazykových inštitútov pôsobiacich na Slovensku. Členom poroty je aj zahraničný zástupca z Českej republiky. Víťazným projektom bude na záverečnej slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutoční v priebehu septembra 2016, odovzdané ocenenie “Európska značka pre jazyky“. Ocenené projekty a ich výsledky budú registrované v európskej databáze projektov a zviditeľnené na národnej aj európskej úrovni.

Bližšie informácie a podmienky zapojenia sa do súťaže sú zverejnené na národnej stránke iniciatívy: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php.

V sekcii „Výzva“ je zverejnená základná dokumentácia, ktorú Vám súčasne preposielame v prílohe:

 • Výzva na predkladanie prihlášok 2016, ktorá obsahuje dôležité informácie o oprávnených podávateľoch, postupe, termíne a spôsobe predkladania prihlášky,
 • formulár Prihlášky 2016, ktorý sa vypĺňa v slovenskom jazyku,
 • Európske priority pre rok 2016 stanovené Európskou komisiou – v pôvodnom anglickom znení aj v slovenskom preklade. Akceptované však budú aj projekty, ktoré európske priority nenapĺňajú, ale majú významný dopad na jazykové vzdelávanie na Slovensku.

V prípade, že Vaša organizácia realizovala projekt zameraný na jazykové vzdelávanie financovaný z akýchkoľvek grantových schém či zdrojov, neváhajte a zapojte sa do tejto súťaže. Termín predkladania prihlášok je stanovený na 30. jún 2016.

V prípade potreby bližších informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu: ell@saaic.sk , alebo telefonicky na čísle: 02/209 222 42.
 

 

Pozývam Vás na zasadnutie AS Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ktoré sa bude konať dňa 13.06.2016 o 11.00 hod. v Sieni Konštantína Filozofa UKF v Nitre.

Program:
 1. Návrh systemizácie funkčných a pracovných miest Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s platnosťou od 1. septembra 2016
 2. Návrh rozpisu úprav dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016 pre organizačné jednotky   Fakulty prírodných vied UKF v Nitre
 3. Rozličné

S pozdravom
prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
predsedníčka AS FPV UKF v Nitre
 

   

Dňa 26. apríla 2016 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy  na Slovensku (v zložení predseda Pavel Ondek, podpredsedníčka Iveta Majerová, podpredseda Miroslav Habán a vedúci úradu Juraj Stodolovský) s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom a jeho poradcom Petrom Mederlym.
Minister Plavčan informoval, že 16. mája zverejní časový harmonogram úloh ministerstva pre rok 2016, do ktorého bude zahrnutá aj príprava Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Uviedol, že na základe splnenia počiatočných úloh a naštartovania reforiem v školstve bude možné rokovať s vládou o navýšení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na školstvo nad nevyhnutné minimum uvedené v programovom vyhlásení vlády SR. Ďalej oznámil, že ihneď po zverejnení harmonogramu úloh na rok 2016 zvolá okrúhle stoly na rokovanie s organizáciami pôsobiacimi v regionálnom a vysokom školstve na čele s OZ PŠaV na Slovensku. Následne budú konštituované pracovné skupiny so zástupcami vybraných organizácií na detailnejšiu prípravu a rozpracovanie noviel zákonov týkajúcich sa školstva.
Predseda zväzu Pavel Ondek pripomenul nedávny návrh predsedu NRSR Andreja Danka na vypracovanie memoranda alebo dohody so zástupcami zamestnancov školstva. Obsah memoranda/dohody by mal byť výsledkom ďalších spoločných rokovaní a jeho finálna verzia by mala byť známa v polovici septembra 2016. Podpredseda zväzu Miroslav Habán okrem pedagógov pripomenul aj problematiku platových taríf nepedagogických zamestnancov a doktorandov na vysokých školách. Podpredsedníčka zväzu Iveta Majerová okrem iného apelovala na ,,rovnaký meter“ pri posudzovaní gymnázií a odborných škôl v prípade nutnej optimalizácie siete stredných škôl.
 
Juraj Stodolovský
vedúci úradu zväzu

 

Oznamujeme študentom a pracovníkom UKF, že do 8. 5. 2016 je otvorené dodatočné prihlasovanie sa na Erasmus+ študijný pobyt, stáž, prednáškový pobyt alebo školenie pre akad. rok 2016/2017.

Prihlasovenie prebieha cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk


V súlade so Štipendijným poriadkom UKF v Nitre sa proces podávania návrhov na mimoriadne štipendium bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na internetovej stránke https://doc.ukf.sk/stipko/. Takisto na tomto mieste môžete k návrhu pripojiť aj elektronickú prílohu, pokiaľ si to daný návrh vyžaduje. Členovia akademickej obce doručia / pošlú vytlačený a podpísaný formulár aj s prípadnou prílohou na Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci (štipendiá z limitu rektora) alebo na dekanát fakulty (štipendiá z limitu dekana).
 
Uzávierka podávania návrhov na mimoriadne štipendium je 15. apríla 2016.
 

© 2020 FPV UKF v Nitre. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.