obr uzky1

Čo sa naučíš

Naučíš sa...

...ako budúci biológ:

 • izolovať a analyzovať DNA rôznych organizmov vrátane človeka (ak chceš, tak aj svoju) a tak zistíš, ako gény ovplyvňujú život jedincov a ako sa to využíva v medicíne, kriminalistike alebo dokonca v archeológii,
 • pracovať s embryami živočíchov a zasvätíš sa do tajov klonovania a tvorby transgénnych zvierat,
 • spoznať funkcie kmeňových buniek a ich využitie v bunkovej terapii,
 • spoznať princípy a nové trendy v biomedicíne, nové postupy regulácie reprodukcie a liečby reprodukčných porúch človeka,
 • analyzovať tkanivá živočíchov a človeka (aj v modernom 3D obraze) a zistíš, ako sa menia s vekom alebo pod vplyvom toxínov z prostredia, 
 • hodnotiť vplyv toxínov na zdravie ľudí a stanoviť obsah toxínov v krvi alebo moči,
 • pochopiť, ako kontaminanty prostredia ovplyvňujú reprodukciu a zdravie a ako zabraňovať ich negatívnym účinkom pomocou liečivých rastlín,
 • skúmať človeka z každej stránky, jeho vývin, biologický stav, evolučný vývoj jeho predchodcov a historické ľudské populácie na základe kostrových nálezov,
 • opísať anatómiu štruktúr ľudského tela a telesných sústav, rozdiely v ich stavbe a funkcii v závislosti na veku a pohlaví,
 • stanoviť neinvazívnou metódou podiel tuku, svalov, kostí, minerálnych látok a vody v ľudskom tele a tak zhodnotiť zdravotný stav a telesnú kondíciu človeka,
 • orientovať sa vo forenzných metódach, ktoré sa používajú pri vyšetrovaní a dokazovaní v trestných aj civilných konaniach a vedú k preukázaniu totožnosti osôb, pravosti listín a podobne,
 • určovať vybrané skupiny rastlín a živočíchov a terénnym výskumom získať údaje o charaktere lokalít ich výskytu,
 • stanoviť vplyv klimatických a antropogénnych podmienok na rozšírenie a druhovú pestrosť rastlín a živočíchov,
 • ovplyvňovať bunky rastlín a zistíš, z čoho rastliny majú stres a či je nebezpečné konzumovať geneticky modifikované plodiny,
 • simulovať environmentálnu záťaž pri pestovaní rastlín a využívať ich pozmenené vlastnosti pre potreby človeka
 • plánovať a uskutočňovať výskum a zdieľať jeho výsledky s ľuďmi z celého sveta,
 • a veľa ďalších zaujímavých vecí, pričom budeš využívať najmodernejšie prístroje a technológie,
 • v ktorejkoľvek z vyššie uvedených oblastí môžeš realizovať skutočný výskum v rámci záverečnej (bakalárskej, diplomovej, doktorandskej) práce pod dohľadom skúsených školiteľov, pretože, výskumne pracujeme v každej z týchto oblastí a dosahujeme medzinárodne uznávané výsledky.

...ako budúci učiteľ biológie:

v podstate to, čo budúci biológ, len v menšom rozsahu, zato navyše:

 • orientovať sa v aktuálnej školskej legislatíve a aplikovať ju v pedagogickej praxi,
 • orientovať sa v obsahu vo svojom aprobačnom predmete Biológia,
 • sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach (najmä molekulárna biológia a genetika, biomedicína, zoológia, botanika, morfológia a fyziológia rastlín a živočíchov, antropológia a didaktika biológie),
 • metodicky spracovať konkrétne didaktické materiály,
 • využívať moderné didaktické technológie vo vyučovacom procese,
 • objavovať talenty a pracovať s nimi,
 • samostatne viesť i väčšie projekty a prevziať zodpovednosť za ich komplexné riešenie (organizovanie predmetových olympiád, SOČ, odborných predmetových súťaží),
 • a mnoho ďalších teoretických poznatkov a praktických zručností.

Získaš prax už počas štúdia

Naša fakulta má vypracovaný systém odbornej praxe, v rámci ktorého ako budúci biológ získaš prax na popredných slovenských výskumných ústavoch a v akreditovaných laboratóriách. Staneš sa súčasťou rôznych výskumných kolektívov a budeš riešiť aktuálne vedecké problémy.

Budúci učitelia biológie získavajú pedagogickú prax na spolupracujúcich základných a stredných školách – najskôr si vyučovací proces odsleduješ a nakoniec budeš žiakov a študentov učiť sám, a samozrejme ich aj hodnotiť.

Najdôležitejšie fakty

 • nerobíš prijímačky
 • motivačné odborové štipendium už v prvom ročníku
 • moderné vedomosti
 • špičkové technické zázemie a laboratóriá
 • záverečné práce aj na výskumných ústavoch mimo UKF
 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí
 • atraktívne zamestnanie

Ako sa stať študentom

 

co sa naucis 1

co sa naucis 2

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.