Chceš s nami:

Cestovať v čase a byť súčasne na dvoch svetadieloch?

Zistiť, ako sa dostať k moru dažďov?

Vidieť svet okolo seba
inými očami?

 Urobiť niečo pre svoj región?

Viac info o geografii

Skús zistiť:

Koľko jedu smie byť v jedle,
aby bolo jedlo jedlé?

Prečo kvety menia farbu?

Čo má spoločné rubín s pyrotechnikou?

Pravdu o antioxidantoch
a voľných radikáloch.

Viac info o chémii

Skús zistiť:

Koľko hviezd môžeme vidieť voľným okom?

Akú rýchlosť má zvuk vo vákuu?

Kedy si na horách
neuvaríme vajíčko?

Kedy môže voda tiecť hore schodmi?

Viac info o fyzike

Vieš, že:

Ľudské oko žmurkne v priemere
4 200 000 krát za rok?

V priebehu ranného prebúdzanie by dokázal náš mozog rozsvietiť 25 W žiarovku?

Aj rastliny môžu byť v strese?

Pohlavie sa dá určiť len z kostry?

Viac info o biológii

Veríš tomu, že:

Krajina nám prezradí,
aký človek v nej žije?

Príroda nám ukáže,
kde robíme chyby?

Budúcnosť nám povie,
ako sme naplánovali súčasnosť?

Viac info o ekológii a environmentalistike

Chceš:

Poznať naozajstnú cenu šperku, ktorý kupuješ?

Rozoznať pravý a falošný diamant?

Hľadať nové zdroje prírodných šperkových materiálov?

Získať zručnosti pri opracúvaní a tvorbe šperkov?

Viac info o gemológii

Chceš?

Poznať pravdu o súčasnej finančnej kríze?

Vedieť správne investovať?

Baviť sa o peniazoch,
aj keď ich nemáš?

Analyzovať ekonomické procesy a navrhovať univerzálne riešenia?

Viac info o ekonomike

Zaujíma ťa viac oblastí?

Je ti jeden predmet málo
a chceš študovať dva?

Chceš skombinovať prírodné, spoločenské a pedagogické vedy?

Rád poučuješ iných?

Veríš tomu, že učiteľstvo je poslaním?

Viac info o učiteľstve

Vieš, že:

V informatike si buď 0 alebo 1
a žiadny priemer neexistuje?

Niektoré veci by ľudia mali vedieť a na tie ostatné je tu Google?

Každý program má chybu
a ak na prvýkrát neuspeješ,
nazvi to verzia 1.0?

Viac o informatike

 Vieš, že:

Na každom večierku sa nájdu dvaja ľudia, ktorí majú rovnaký počet známych?

Súčet nekonečného počtu čísel môže byť jedna?

Dva plus dva nemusí byť vždy len štyri?

Viac o matematike

Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. – životné jubileum

V jesennom období tohto roku sa významný člen našej akademickej obce, prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. (Katedra matematiky FPV UKF v Nitre), dožil významného životného jubilea - 80-tich rokov. Narodil sa 20. októbra 1935 v malej dedinke Mankovce v okrese Zlaté Moravce. Po maturite študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, kde v roku 1959 ukončil svoje štúdium s vyznamenaním. Od 1. apríla 1960 začal pracovať na Pedagogickom inštitúte v Nitre, konkrétne na vtedajšej Katedre prírodných vied. V úvode svojej kariéry nasmeroval vedeckú dráhu v matematike na výskum ortogonálnych polynómov pri riešení diferenciálnych rovníc. Treba uviesť, že súbežne so základným výskumom v oblasti algebraickej geometrie sa venoval aj pedagogickému výskumu v oblasti didaktiky matematiky a teórie vyučovania matematiky.
Práve teórii vyučovania matematiky zasvätil podstatnú časť svojej vedeckej kariéry, aby tým naplnil svoj životný cieľ z mladosti - stať sa dobrým učiteľom. A tak prirodzene, dominantné v jeho vedeckej činnosti sú práce z oblasti teórie vyučovania matematiky: 6 monografií, 9 vysokoškolských učebníc, 43 vysokoškolských učebných textov, 64 učebníc pre základné školy, 22 učebníc pre stredné školy, 19 odborných a iných knižných publikácií, 11 metodických príručiek a viac ako 100 vedeckých príspevkov.
Prof. Ondrej Šedivý, v priebehu času pôsobil na viacerých riadiacich postoch. Bol viackrát vedúcim katedry matematiky (1977 – 1988, 1996 – 1999, 2002 – 2012), prodekanom (1970 – 1988), dekanom Pedagogickej fakulty v Nitre (1988 – 1989) a dekanom Fakulty prírodných vied UKF v Nitre (1992 – 2002). Ako člen akademických senátov vo viacerých časových obdobiach, podpredseda Správnej rady UKF a akademický funkcionár bol vždy príkladným, zanieteným a plne akceptovaným reprezentantom našej vysokej školy.
Za mnohé zásluhy mu boli udelené rôzne významné pocty, medaily  a vyznamenania, medzi ktoré určite patrí aj udelenie najvyššieho ocenenia, aké môžu byť udelené ministrom školstva - Veľkej medaily sv. Gorazda za výnimočné celoživotné dielo pri výchove generácií učiteľov matematiky a za významný vedecký prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky.
Z uvedeného vyplýva, že prof. Ondrej Šedivý bol nielen očitým svedkom premien našej Alma mater, ale aj jeho pričinením si naša univerzita udržala svoje postavenie v systéme vysokých škôl na Slovensku. V mene celej akademickej obce mu týmto spôsobom vyjadrujeme vďaku a želáme hlavne pevné zdravie i mnoho síl do ďalšej tvorivej činnosti.
Autor článku: RNDr. Dušan Vallo, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť FPV
Editor článku: Mgr. Jana Krajčovičová
Autor fotografií: Lubo Balko

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.