Aktuálne informácie o termínoch a priebehu štátnych skúšok

 
 • Mgr. štúdium 8.6. – 15.6.2020
 • Bc. štúdium 22.6. – 29.6.2020
 

Viac informácií

Portál EDU.UKF.SK

 

Na FPV UKF počas prerušenia prezenčnej výučby učíme s využitím e-learningu

 

Viac informácií

Chceš s nami:

Cestovať v čase a byť súčasne na dvoch svetadieloch?

Zistiť, ako sa dostať k moru dažďov?

Vidieť svet okolo seba
inými očami?

 Urobiť niečo pre svoj región?

Viac info o geografii

Skús zistiť:

Koľko jedu smie byť v jedle,
aby bolo jedlo jedlé?

Prečo kvety menia farbu?

Čo má spoločné rubín s pyrotechnikou?

Pravdu o antioxidantoch
a voľných radikáloch.

Viac info o chémii

Skús zistiť:

Koľko hviezd môžeme vidieť voľným okom?

Akú rýchlosť má zvuk vo vákuu?

Kedy si na horách
neuvaríme vajíčko?

Kedy môže voda tiecť hore schodmi?

Viac info o fyzike

Vieš, že:

Ľudské oko žmurkne v priemere
4 200 000 krát za rok?

V priebehu ranného prebúdzanie by dokázal náš mozog rozsvietiť 25 W žiarovku?

Aj rastliny môžu byť v strese?

Pohlavie sa dá určiť len z kostry?

Viac info o biológii

Veríš tomu, že:

Krajina nám prezradí,
aký človek v nej žije?

Príroda nám ukáže,
kde robíme chyby?

Budúcnosť nám povie,
ako sme naplánovali súčasnosť?

Viac info o ekológii a environmentalistike

Chceš?

Poznať pravdu o súčasnej finančnej kríze?

Vedieť správne investovať?

Baviť sa o peniazoch,
aj keď ich nemáš?

Analyzovať ekonomické procesy a navrhovať univerzálne riešenia?

Viac info o ekonomike

Zaujíma ťa viac oblastí?

Je ti jeden predmet málo
a chceš študovať dva?

Chceš skombinovať prírodné, spoločenské a pedagogické vedy?

Rád poučuješ iných?

Veríš tomu, že učiteľstvo je poslaním?

Viac info o učiteľstve

Vieš, že:

V informatike si buď 0 alebo 1
a žiadny priemer neexistuje?

Niektoré veci by ľudia mali vedieť a na tie ostatné je tu Google?

Každý program má chybu
a ak na prvýkrát neuspeješ,
nazvi to verzia 1.0?

Viac o informatike

 Vieš, že:

Na každom večierku sa nájdu dvaja ľudia, ktorí majú rovnaký počet známych?

Súčet nekonečného počtu čísel môže byť jedna?

Dva plus dva nemusí byť vždy len štyri?

Viac o matematike

Informácie o termínoch a priebehu štátnych skúšok

 

V nadväznosti na opatrenia prijaté Vládou SR a vedením UKF v Nitre z dôvodu šírenia pandémie coronavírusu v Slovenskej republike Fakulta prírodných vied UKF v Nitre upravuje spôsob a formu štátnych skúšok (ŠS) v bakalárskom štúdiu, magisterskom štúdiu, doktorandskom štúdiu a rozširujúcom štúdiu pre akademický rok 2019/2020.

 Všetky zmeny boli prerokované s garantmi štúdia, zástupcami študentskej obce, Kolégiom dekana FPV a následne schválené Vedeckou radou FPV UKF v Nitre.

Prijaté opatrenia zachovávajú kvalitu a požiadavky na absolventa FPV UKF v Nitre a súčasne umožňujú bezpečný priebeh štátnych skúšok pre študentov a pedagógov.

Spôsob organizácie ŠS v akademickom roku 2019/2020

 1. Štátne skúšky budú prebiehať dištančne na video-konferenčnej platforme meet.ukf.sk .
 2. Štátne skúšky budú predbežne realizované v termínoch
  1. Mgr. štúdium                8.6.2020 – 15.6.2020
  2. Bc. štúdium                22.6.2020 – 29.6.2020
  3. PhD. štúdium             22. 6. 2020 – 30.6.2020
  4. rozširujúce štúdium    júl 2020
 3. Konkrétne termíny a detailné organizačné pokyny pre jednotlivé študijné odbory fakulta zverejnení neskôr, avšak v dostatočnom predstihu.
 4. Inštrukcie k organizácii a konaniu ŠS budú každému študentovi doručené do študentského e-mailu.
 5. Najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky komisia dištančne zasadne cez zvolenú platformu a stanoví detailný program dňa konania ŠS.
  Komisie pripravia časový rozpis študentov na daný deň (študent zaradený na určený čas k nadviazaniu online spojenia) a to s ohľadom na predpísané povinnosti štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce, štátne skúšky z odborných predmetov, čas na prípravu, ... ).
 6. Najneskôr 7 dní pred konaním ŠS prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie.
 7. 24 hodín pred konaním ŠS prebehne skúšobné spojenie všetkých študentov a členov komisie.
 8. Najneskôr v deň štátnej skúšky sa každý člen komisie oboznámi s kvalitou obhajovaných záverečných prác a posudkov k nim. Každý člen komisie bude mať pripravený zoznam študentov, vrátane časového harmonogramu ich postupného pripájania, ako aj posudky k záverečným prácam.
 9. Študent je povinný v čase obhajoby a ústnych skúšok mať celú dobu zapnutý mikrofón a kameru.
  Odporúčame, aby na pripojenie využívali stolový počítač, notebook, či tablet. Spojenie cez mobilný telefón bude akceptované len vo výnimočných prípadoch.
 10. Priebeh online skúšania bude nahrávaný na zabezpečené úložisko. Minimálne zvukový záznam bude k dispozícii v priestoroch fakulty ako dôkazový materiál v prípade akýchkoľvek námietok voči priebehu štátnej skúšky, resp. k objasneniu podozrení z nečestného konania študentov (do 3 mesiacov po skončení krízovej situácie).
 11. Študenti neučiteľských študijných programov absolvujú štátnu skúšku tvorenú iba obhajobou záverečnej práce.
 12. Študenti učiteľských študijných programov budú skúšaní z predmetov štátnej skúšky podľa ich študijného plánu.
 13. Tézy z predmetov štátnej skúšky pre určené študijné programy sú zverejnené v AIS. Komisia zostaví otázky z uvedených téz a zabezpečí zmenu poradia otázok pre každý termín štátnej skúšky. Poradie otázok komisia archivuje.
  Výber otázky bude riešený losovaním, napr. študent povie číslo a komisia otázku prečíta.
 14. Študenti budú mať na prípravu odpovede 5 minút, po ktorých začnú odpovedať. Komisia zohľadní čas prípravy a bude odpoveď študenta usmerňovať cielenými otázkami.
 15. Po skončení skúšky (ústne odpovede, obhajoba) sa študent odhlási.
 16. Po preskúšaní všetkých študentov sa komisia dohodne na výslednom hodnotení (bez záznamu).
 17. Výsledky budú študentom oznámené výlučne cez AiS2, nebudú vyhlasované hromadne.
  Po uzávierke hodnotení sa komisia opäť spojí so všetkými študentmi (tentokrát naraz) a predseda komisie povie krátku záverečnú reč (slávnostná promócia sa v akademickom roku 2019/2020 nekoná).
 18. Doklady o štúdiu sa pošlú absolventom poistenou zásielkou ako cenina.
 19. Všetci študenti dostanú inštrukcie k ukončeniu svojho štúdia e-mailom.

Dôležité upozornenie

 1. Študent, ktorému životná situácia (sociálne dôvody, zdravotné dôvody, materiálno – technické vybavenie,...) neumožňuje absolvovať štátne skúšky podľa vyššie uvedených pravidiel, okamžite kontaktuje Študijné oddelenie FPV, najneskôr však 14 dní pred termínom konania štátnej skúšky.
 2. Fakulta si vyhradzuje právo upraviť uvedené informácie z dôvodov zmeny legislatívy a ďalších organizačných náležitostí. Odporúča študentov FPV aktívne sledovať webové sídlo fakulty a e-mailovú poštu cez pridelenú školskú e-mailovú schránku.

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.