Chceš s nami:

Cestovať v čase a byť súčasne na dvoch svetadieloch?

Zistiť, ako sa dostať k moru dažďov?

Vidieť svet okolo seba
inými očami?

 Urobiť niečo pre svoj región?

Viac info o geografii

Skús zistiť:

Koľko jedu smie byť v jedle,
aby bolo jedlo jedlé?

Prečo kvety menia farbu?

Čo má spoločné rubín s pyrotechnikou?

Pravdu o antioxidantoch
a voľných radikáloch.

Viac info o chémii

Skús zistiť:

Koľko hviezd môžeme vidieť voľným okom?

Akú rýchlosť má zvuk vo vákuu?

Kedy si na horách
neuvaríme vajíčko?

Kedy môže voda tiecť hore schodmi?

Viac info o fyzike

Vieš, že:

Ľudské oko žmurkne v priemere
4 200 000 krát za rok?

V priebehu ranného prebúdzanie by dokázal náš mozog rozsvietiť 25 W žiarovku?

Aj rastliny môžu byť v strese?

Pohlavie sa dá určiť len z kostry?

Viac info o biológii

Veríš tomu, že:

Krajina nám prezradí,
aký človek v nej žije?

Príroda nám ukáže,
kde robíme chyby?

Budúcnosť nám povie,
ako sme naplánovali súčasnosť?

Viac info o ekológii a environmentalistike

Chceš:

Poznať naozajstnú cenu šperku, ktorý kupuješ?

Rozoznať pravý a falošný diamant?

Hľadať nové zdroje prírodných šperkových materiálov?

Získať zručnosti pri opracúvaní a tvorbe šperkov?

Viac info o gemológii

Chceš?

Poznať pravdu o súčasnej finančnej kríze?

Vedieť správne investovať?

Baviť sa o peniazoch,
aj keď ich nemáš?

Analyzovať ekonomické procesy a navrhovať univerzálne riešenia?

Viac info o ekonomike

Zaujíma ťa viac oblastí?

Je ti jeden predmet málo
a chceš študovať dva?

Chceš skombinovať prírodné, spoločenské a pedagogické vedy?

Rád poučuješ iných?

Veríš tomu, že učiteľstvo je poslaním?

Viac info o učiteľstve

Vieš, že:

V informatike si buď 0 alebo 1
a žiadny priemer neexistuje?

Niektoré veci by ľudia mali vedieť a na tie ostatné je tu Google?

Každý program má chybu
a ak na prvýkrát neuspeješ,
nazvi to verzia 1.0?

Viac o informatike

 Vieš, že:

Na každom večierku sa nájdu dvaja ľudia, ktorí majú rovnaký počet známych?

Súčet nekonečného počtu čísel môže byť jedna?

Dva plus dva nemusí byť vždy len štyri?

Viac o matematike

Program Dňa otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre, ktorý sa uskutoční 21.112019 na našich pracoviskách. Ak hľadáte informácie o štúdiu alebo sa chcete nezáväzne informovať o možnostiach štúdia na Fakulte prírodných vied, využite príležitosť prezrieť si priestory fakulty, vyskúšať množstvo praktických a zaujímavých aktivít, a hlavne porozprávať sa priamo s našimi pracovníkmi a študentmi o štúdiu a študentskom živote na našej fakulte a univerzite.

Na všetkých našich pracoviskách sa stretnete s našimi pracovníkmi a študentmi, ktorí sú pripravení odpovedať na vaše otázky, radi vás oboznámia s ponukou štúdia, systémom výučby, možnosťami praxe a študentským životom. Naši študenti vám prezradia vlastné skúsenosti so štúdiom na fakulte. Zároveň si pozriete výučbové, výskumné, technologické a oddychové priestory fakulty. Okrem informácií o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a dôležitých termínoch, sa dozviete, aké možnosti študijného pobytu v zahraničí ponúkame, s ktorými domácimi a zahraničnými inštitúciami spolupracujeme, v ktorých firmách študenti môžu nadobudnúť praktické skúsenosti už počas štúdia a ako sa naši absolventi jednotlivých študijných programov uplatňujú v praxi.

Nezmeškajte príležitosť a navštívte nás na jednotlivých pracovísk:

Katedra botaniky a genetiky

9:00 – 12:00, v polhodinových intervaloch

Kde nás nájdete: 

 • A9, A2, A5, skleník, areál katedry, Nábrežie mládeže 91
 • Blok E, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili:

 • Počas prehliadky mikrobiologického laboratória (miestnosť A9) zistíte, ako pracuje svetelný mikroskop, pozriete si ukážky natívnych a farbených preparátov baktérií (baktérie mliečneho, octového kvasenia, nitrogénne baktérie), kvasiniek (vitálny preparát, spóry kvasiniek) a mikroskopických húb (známe plesne, morfológia fruktifikačných orgánov).
 • Počas prehliadky fyziologického laboratória (miestnosť A2) budete mať možnosť prezrieť si ukážky preparátov a preskúmať vybrané fyziologické procesy rastlín.
 • Počas prehliadky našich nových výskumných laboratórií FPV (Tr. A. Hlinku 1, blok E) sa oboznámite s praktickými ukážkami aktuálne riešených výskumných aktivít a prístrojovým vybavením laboratórií.
 • V miestnostiach A2/A5 uvidíte extrakciu rastlinného materiálu za účelom separácie rastlinných farbív.
 • Zistíte, ako možno vizualizovať osmotické pomery v bunke a oboznámite sa, v čom spočíva príprava preparátov a ako sa stanovuje počet prieduchových buniek.
 • Porozprávate sa o tom, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi pracoviska, s ich publikáciami a vedeckou činnosťou.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.

Ak sa rozhodnete navštíviť náš skleník a areál katedry (Nábrežie mládeže 91)

 • Čaká na vás náučná exkurzia v areáli a skleníku Katedry botaniky a genetiky.
 • Prezriete si množstvo známych aj menej známych rastlín, ktoré sú využívané človekom.
 • Spoznáte postup určovania liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín.
 

Katedra ekológie a environmentalistiky

9:00 – 12:00, v hodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Blok C, 3. poschodie, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili:

 • Uvidíte ukážky interaktívneho prepojenia životného prostredia s IT svetom.
 • Zažijete prelet nad chránenými územiami.
 • Absolvujete virtuálne prechádzky cez výnimočné svetové ekosystémy.
 • Zistíte, ako sa modeluje riešenie environmentálnych problémov vo virtuálnej realite.
 • Vyskúšate si modelovanie vlastnej 3D krajiny v geografických informačných systémoch (GIS) - bez klávesnice a myši.
 • Nasimulujete procesy v krajine s použitím GIS.
 • Vyskúšate si bohaté softvérové (GIS, DPZ), laboratórne a prístrojové vybavenie.
 • Predstavíme vám mladý rešpektovaný tím odborníkov doma aj v zahraničí.
 • Zistíte, aký výskum zameraný na manažment krajiny a prírodných zdrojov, hodnotenie dopadu ľudských aktivít na životné prostredie, monitoring životného prostredia, ekosystémové služby, ekológia rastlín a živočíchov, rizikové faktory v krajine prebieha na katedre.
 • Prediskutujete možnosti profesionálneho rastu na univerzite (Bc., Mgr., RNDr., PhD., doc., prof.)
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov pre 21. storočie.
 • Oboznámite sa s možnosťami širokého uplatnenia absolventov vo vedeckom výskume, aplikačných, plánovacích, riadiacich a rozhodovacích inštitúciách nielen v problematike životného prostredia, ale aj v súvisiacich oblastiach.
 • Zistíte, ako riešime prepojenie vzdelávania na prax a aktuálne problémy životného prostredia.
 

Katedra fyziky

9:00 – 12:00, v hodinových intervaloch

Kde nás nájdete: 

 • Blok A, miestnosť A10, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili:

 • Absolvujete prehliadku výskumných laboratórií spojenú s praktickými ukážkami zaujímavých pokusov.
 • V termofyzikálnom laboratóriu sa oboznámite s prístrojmi a postupmi termickej analýzy.
 • Vyskúšate si meranie termofyzikálnych, mechanických a elektrických vlastností materiálov.
 • Zistíte, ako prebieha meranie teplotnej mapy pomocou termokamery.
 • Uvidíte ukážky jednoduchých fyzikálnych experimentov.
 • Zapojíte do fyzikálneho merania tablety.
 • Nájdete inšpiráciu, ako sa môžete zapojiť do popularizačných aktivít, stať sa vedúcim vo fyzikálnom tábore, organizovať vedecko-popularizačné podujatia.
 • Získate podrobný prehľad o možnostiach štúdia v študijných odboroch Fyzika – fyzika materiálov a Fyzika – učiteľstvo v kombinácií.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi pracoviska, s ich publikáciami a vedeckou činnosťou.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.

Katedra geografie a regionálneho rozvoja

9:00 – 12:00, v polhodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Blok B, miestnosť B204, 2. poschodie, Tr. A. Hlinku 1
 • B-6 Gemologické laboratórium, Nábrežie mládeže 91

Čo sme pre vás pripravili:

 • Vyskúšate si virtuálnu realitu.
 • Zistíte, čo znamená GIS a aký významný nástroj geografie sa jedná.
 • Uvidíte ukážky prác v geografickom informačnom systéme ARCGIS 10.x.
 • Prejdete sa výstavou fotografií z expedícií z krajín sveta.
 • Získate dôležité informácie o študijných programoch Geografia v regionálnom rozvoji a Učiteľstvo geografie v kombinácii.
 • Inšpirujte sa prezentáciami tvorivej činnosti študentov.
 • Prezriete si záverečné práce, ŠVOČ, postery, mapové výstupy.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Uvidíte ukážky postupov terénneho výskumu.
 • Dostanete prehľad a pozriete si fotky o nami organizovaných domácich a zahraničných exkurziách.
 • Navštívite gemologické laboratórium.
 • Preskúmate zbierkový fond minerálov, hornín a drahých kameňov (Miestnosť: B-6 Gemologické laboratórium) - Nábrežie mládeže 91.
 • Prelistujete si vybrané publikácie katedry.
 • Predstavíme vám naše pracovisko prostredníctvom prezentácie profilov pracovníkov katedry.
 • Porozprávame sa, aké športovo-vzdelávacie akcie, a prednášky pre študentov organizujeme.

Katedra chémie

9:00 – 12:00, v hodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Blok C, miestnosť C-10 a C-11, prízemie, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili: 

 • Uvidíte praktické ukážky experimentov v laboratóriu fyzikálnej chémie.
 • Pozriete si video-prezentácie zaujímavých pokusov.
 • Oboznámite sa s možnosťami štúdia a našimi študijnými programami.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Zúčastníte sa prehliadky moderných chemických laboratórií a učební.
 • Zistíte, na čo slúžia špecializované laboratóriá EPR a fluorescenčnej spektroskopie, biochemické laboratórium, laboratórium atómovej absorpčnej spektroskopie, laboratóriá pre cvičenia z organickej, anorganickej a analytickej chémie ako aj laboratórium fyzikálnej chémie a didaktiky chémie.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi pracoviska, s ich publikáciami a vedeckou činnosťou.
 • Predstavíme vám aktuálne témy riešených projektov.
 • Ukážeme vám, aké popularizačné aktivity organizujeme pre študentov základných a stredných škôl.
 • Dozviete sa, aké odborné prednášky a semináre organizujeme.
 

Katedra informatiky

9:00 – 12:00, v polhodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Blok B, miestnosť B-116, 1. poschodie, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili:

 • Počas workshopu zameraného na IoT a Arduino sa dozviete, čo všetko sa pod týmito názvami skrýva a prakticky si vyskúšate ich aplikácie.
 • Budete ovládať robotickú ruku pomocou Arduina.
 • Vysúšate si ovládať maketu inteligentného domu pomocou aplikácie.
 • Vyskúšate si naprogramovať Microbity.
 • Otestujete svoje programátorské schopnosti.
 • Zistíte, ako prebieha rozpoznávanie tváre a kde všade sa dá využiť.
 • Získate podrobné informácie o študijných programoch, dennej a externej forme štúdia.
 • Prediskutujete so študentmi obsah jednotlivých predmetov.
 • Pozriete si ukážky programov, ktoré pripravili naši študenti.
 • Porozprávame vám o aktuálnych možnostiach spolupráce s firmami.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Ukážeme vám moderné vybavenie našich učební a laboratórií.
 • Oboznámite sa s možnosťami absolvovania časti štúdia v zahraničí.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich IT odborníkov a učiteľov informatiky.
 • Predstavíme vám naše vedecké tímy a témy, ktoré aktuálne riešia.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi pracoviska, s ich publikáciami a vedeckou činnosťou.
 • Predstavíme vám aktuálne témy riešených projektov a medzinárodnú spoluprácu.
 • Ukážeme vám, aké popularizačné aktivity organizujeme pre študentov základných a stredných škôl.
 • Dozviete sa, aké odborné prednášky a semináre organizujeme a ako sa môžete do nich zapojiť.
 

Katedra matematiky

9:00 – 12:00, v hodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Blok C, miestnosť C-218, 2. poschodie, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili

 • Vytvoríte a pozriete si 3D kino v Geogebre.
 • S využitím špeciálnej aplikácie v mobile spoznáte okolie univerzity a vyriešite sadu zaujímavých matematických úloh o reálnych objektoch.
 • Získate podrobné informácie o našich študijných programoch.
 • Prediskutujete so študentmi študijné plány.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Oboznámite sa s profilom a uplatnením absolventov jednotlivých študijných programov.
 • Inšpirujete sa, ako sa zapojiť do popularizačných podujatí matematiky.
 • Uvidíte praktické ukážky výučby v priestoroch katedry.
 • Zistíte, ako efektívne využiť počítače a tablety v štúdiu matematiky.
 • Oboznámite sa s našimi pracovníkmi, ich publikáciami a témami výskumu.
 • Ukážeme vám moderné materiálne vybavenie katedry.
 • Dozviete sa, ako sa zapojiť do nami organizovaných vedeckých a populárno-náučných aktivít.
 • Prezentujeme vám našu širokú spoluprácu s inými domácimi a zahraničnými pracoviskami.
 

Katedra zoológie a antropológie

9:00 – 12:00, v hodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Miestnosť A-109, Nábrežie mládeže 91

Čo sme pre vás pripravili: 

 • Vyskúšate si modernú metódu neinvazívneho zisťovania zloženia ľudského tela pomocou bioelektrickej impedancie (BIA) na prístroji InBody 230. BIA je v súčasnosti široko používaná, verifikovaná, neinvazívna metóda určená na meranie jednotlivých parametrov zloženia ľudského tela (najmä svalovej, tukovej a kostnej zložky), pričom súčet týchto zložiek udáva celkovú telesnú hmotnosť človeka.
 • Zistíte, ako vaše telesné zloženie súvisí s vašim životným štýlom a zdravím človeka.
 • Dostanete podrobné informácie o možnostiach štúdia.
 • Uvidíte, že štúdium neprebieha len v laboratóriu, ale aj na exkurziách a terénnych cvičeniach na Slovensku a v Európe.
 • Prezriete si naše odborné učebne, špecializované Zoologické laboratórium, Osteo-antropologické laboratórium, Fyziologicko-analytické laboratórium a oboznámite sa s ich jedinečným zameraním.
 • Preskúmate ukážky zoologických zbierok v Zoologickom laboratóriu.
 • Zaujímavou formou vám naši profesori porozprávajú ako prebieha analýza ľudských kostí (určenie veku, pohlavia, patológie a pod., rekonštrukcia tváre).
 • Zúčastníte sa praktickej ukážky analýzy kostí priamo na osteologickom materiáli.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi pracoviska, s ich publikáciami a vedeckou činnosťou.

Ústav ekonomiky a manažmentu

9:00 – 12:00, v hodinových intervaloch

Kde nás nájdete:

 • Blok B, miestnosť B-24, prízemie, Tr. A. Hlinku 1

Čo sme pre vás pripravili:

 • Otestujete sa v teste finančnej gramotnosti.
 • Porovnáte svoje výsledky v teste ekonomickej gramotnosti.
 • Uvidíte, ako funguje cvičná firma.
 • Zistíte, ako funguje a aká dôležitá je komunikácia.
 • Oboznámite sa s tým, ako sa manažérsky správne rozhodnúť.
 • Preveríte si, ako ste na tom s pozornosťou, kreativitou a improvizáciou.
 • Získate všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia, našich študijných programoch.
 • Preštudujeme spoločne študijné plány.
 • Uvidíte, ako prebieha príprava budúcich učiteľov a odborníkov.
 • Porozprávame sa o možnostiach širokého uplatnenia absolventov v praxi.
 • Podiskutujete so študentmi, ako sa u nás študuje a aké ponúkame možnosti sebarealizácie študentov.
 • Formou voľnej diskusie so súčasnými študentmi študijného programu Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii dostanete odpovede na vaše zvedavé otázky.
 • Oboznámite sa s pracovníkmi pracoviska, s ich publikáciami a vedeckou činnosťou.
 • Predstavíme vám aktuálne témy spolupráce pracoviska s domácimi a zahraničnými partnermi.

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.