Chceš s nami:

Cestovať v čase a byť súčasne na dvoch svetadieloch?

Zistiť, ako sa dostať k moru dažďov?

Vidieť svet okolo seba
inými očami?

 Urobiť niečo pre svoj región?

Viac info o geografii

Skús zistiť:

Koľko jedu smie byť v jedle,
aby bolo jedlo jedlé?

Prečo kvety menia farbu?

Čo má spoločné rubín s pyrotechnikou?

Pravdu o antioxidantoch
a voľných radikáloch.

Viac info o chémii

Skús zistiť:

Koľko hviezd môžeme vidieť voľným okom?

Akú rýchlosť má zvuk vo vákuu?

Kedy si na horách
neuvaríme vajíčko?

Kedy môže voda tiecť hore schodmi?

Viac info o fyzike

Vieš, že:

Ľudské oko žmurkne v priemere
4 200 000 krát za rok?

V priebehu ranného prebúdzanie by dokázal náš mozog rozsvietiť 25 W žiarovku?

Aj rastliny môžu byť v strese?

Pohlavie sa dá určiť len z kostry?

Viac info o biológii

Veríš tomu, že:

Krajina nám prezradí,
aký človek v nej žije?

Príroda nám ukáže,
kde robíme chyby?

Budúcnosť nám povie,
ako sme naplánovali súčasnosť?

Viac info o ekológii a environmentalistike

Chceš:

Poznať naozajstnú cenu šperku, ktorý kupuješ?

Rozoznať pravý a falošný diamant?

Hľadať nové zdroje prírodných šperkových materiálov?

Získať zručnosti pri opracúvaní a tvorbe šperkov?

Viac info o gemológii

Chceš?

Poznať pravdu o súčasnej finančnej kríze?

Vedieť správne investovať?

Baviť sa o peniazoch,
aj keď ich nemáš?

Analyzovať ekonomické procesy a navrhovať univerzálne riešenia?

Viac info o ekonomike

Zaujíma ťa viac oblastí?

Je ti jeden predmet málo
a chceš študovať dva?

Chceš skombinovať prírodné, spoločenské a pedagogické vedy?

Rád poučuješ iných?

Veríš tomu, že učiteľstvo je poslaním?

Viac info o učiteľstve

Vieš, že:

V informatike si buď 0 alebo 1
a žiadny priemer neexistuje?

Niektoré veci by ľudia mali vedieť a na tie ostatné je tu Google?

Každý program má chybu
a ak na prvýkrát neuspeješ,
nazvi to verzia 1.0?

Viac o informatike

 Vieš, že:

Na každom večierku sa nájdu dvaja ľudia, ktorí majú rovnaký počet známych?

Súčet nekonečného počtu čísel môže byť jedna?

Dva plus dva nemusí byť vždy len štyri?

Viac o matematike

Harmonogram akademického roka 2019/2020

Začiatok výučby v zimnom semestri: 23. septembra 2019

Zápisy študentov: presný časový harmonogram zápisov je uvedený na webovej stránke každej fakulty

Zimný semester:

 • Výučbové obdobie: 23. 9. 2019 - 20. 12. 2019 (13 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 7. 1. 2020 - 15. 2. 2020 (6 týždňov)
 • Termín zverejnenia tém záverečných prác: 1. 10. 2019
 • Termín prihlásenia sa na záverečnú prácu 2. r. Bc.: do 31. 10. 2019
 • Predzápisy na letný semester: od 28.10. 2019 - 17. 11. 2019
 • Zverejnenie rozvrhov na letný semester: 20. 12. 2019
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh: do 16. 2. 2020


Celouniverzitná dovolenka: 27. 12. 2019 - 3. 1. 2020 (nástup do práce 7. 1. 2020)


Imatrikulácie:

 • FPV 7. 11. 2019 o 9,00 hod.
 • FSVaZ 7. 11. 2019 o 11,30 hod.
 • FSŠ 5. 11. 2019 o 11,30 hod.
 • FF 6. 11. 2019 o 10,00 a 12,30 hod.
 • PF 5. 11. 2019 o 9,00 hod.


Októberfest UKF: 1. 10. 2019


Študentské dni nitrianskych univerzít: 13. 11. - 29. 11. 2019 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu ŠDNU)


Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

 • 1. 11. 2019 - piatok - Sviatok Všetkých svätých
 • 24. 12. 2019 - utorok - Štedrý deň
 • 25. 12. 2019 - streda - 1. sviatok vianočný
 • 26. 12. 2019 - štvrtok - 2. sviatok vianočný
 • 1. 1. 2020 - streda - Nový rok
 • 6. 1. 2020 – pondelok – Sviatok Troch kráľov
 • 10. 4. 2020 - piatok - Veľký piatok
 • 13. 4. 2020 - pondelok - Veľkonočný pondelok
 • 1. 5. 2020 - piatok - Sviatok práce
 • 8. 5. 2020 - piatok - Deň víťazstva nad fašizmom


Letný semester:

 • Výučbové obdobie: 17. 2. 2020 - 16. 5. 2020 (13 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. a Mgr. štúdia - všetky fakulty: 17. 2. 2020 - 18. 4. 2020 (9 týždňov)
 • Skúškové obdobie: 18. 5. 2020 - 11. 7. 2020 (8 týždňov)
  • končiace ročníky Bc. štúdia - všetky fakulty: 20. 4. 2020 - 16. 5. 2020 (4 týždne)
  • končiace ročníky Mgr. štúdia - všetky fakulty: 20. 4. - 9. 5. 2020 (3 týždne)
 • Predzápis na zimný semester 2020/2021: 16. 3. - 4. 4. 2020
 • Zverejnenie rozvrhov na zimný semester: 10. 7. 2020
 • Prihlasovanie študentov na rozvrh na ZS: do 20. 9. 2020
Štátne skúšky
Činnosť Bakalárske štúdium Magisterské štúdium
Odovzdanie záverečných prác 24. 4. 2020* 24. 4. 2020*
Posúdenie záverečných prác 15. 5. 2020 9. 5. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 1. termín   14. 5. - 19. 5. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 2. termín   24.-25. 8. 2020
ŠS z pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu - 3. termín   Podľa harmonogramu 1. termín AR 2020/21***
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 1. termín 28. 5. - 6. 6. 2020 20. 5. – 29. 5. 2020
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 2. termín 26. 8. - 28. 8. 2020** 26. 8. - 28. 8. 2020**
ŠS + obhajoba záverečnej práce - 3. termín Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***
Podľa harmonogramu
1. termín AR 2020/21***

Poznámky a vysvetlivky:

*Študent sa môže prihlásiť v AR 2019/20 na štátne skúšky pod podmienkou, ak dodrží stanovený termín odovzdania záverečnej práce. V prípade, ak študent v danom akademickom roku záverečnú
prácu neobháji a prácu musí prepracovať, absolvuje obhajobu záverečnej práce v ďalšom akademickom roku.
**Ak študent úspešne absolvuje ŠS v tomto termíne, promovaný bude v októbri 2020.
***Tento termín je v období, ktoré sa považuje za nadštandardnú dĺžku štúdia spoplatnenú podľa Smernice o školnom a poplatkoch platnej pre AR 2020/21.


Promócie:

 • Fakulta prírodných vied: 16. - 17. 6. 2020, 6. - 7. 7. 2020, 5. 10. 2020
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 1. - 3. 7. 2020
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 29. 6. 2020, 8. 7. 2020
 • Filozofická fakulta: 18. - 19. 6. 2020, 22. - 23. 6. 2020, 9. - 10. 7. 2020, 7. - 8. 10. 2020
 • Pedagogická fakulta: 24. - 26. 6. 2020, 6. 10. 2020


Promócie absolventov univerzity tretieho veku: 11. 6. 2020


Promócie Nitrianskej letnej univerzity 10. 7. 2020


Prijímacie skúšky:

 • bakalárske štúdium: PF a FSVaZ: 14. – 17. 4. 2020
  FPV, FSVaZ, FSŠ a FF: 8. -19. 6. 2020
 • magisterské štúdium - všetky fakulty: 8. - 12. 6. 2020
 • doktorandské štúdium - všetky fakulty: 29. 6. - 3. 7. 2020
Odvolacie konanie voči neprijatiu na štúdium na rektoráte: 30. 7. 2020

Odporúčaný termín letnej dovolenky: 13. 7. - 14. 8. 2020

Deň otvorených dverí – jesenný termín: 21. - 23.11. 2018
 • Fakulta prírodných vied: 21. 11.2019
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva: 23. 11.2019
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií: 23. 11.2019 Filozofická fakulta: 22. 11.2019
 • Pedagogická fakulta: 21. 11.2019
Univerzitný Deň otvorených dverí - všetky fakulty: 13. 2. 2020
 
Nitrianske univerzitné dni: 27. 4. - 7. 5. 2020 (dátum je orientačný, bude sa prispôsobovať programu NUD)

Termín konania ŠVOUČ: posledný marcový týždeň (odporúčaný termín)

 

PEDAGOGICKÁ PRAX

BAKALÁRSKE študijné programy

 

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

Zimný semester

 • 2. roč. - UPP - november - 4. - 8. 11. 2019 - 20 hod. - pedagogická prax v odbore I.
 • 3. roč. - UPP - október - december - 2. 10. - 11. 12. 2019 - 20 hod. - streda - pedagogická prax v odbore II.
 • 3. roč. - UAP a UUP - október - december -2. 10. - 11. 12. 2019 - 20 hod. - streda - základná škola - pedagogická prax I. - hospitačno-asistentská, priebežná

Letný semester

 • 3. roč. - UPP - február - apríl - 21.2. - 17. 4. 2020 - 40 hod. – piatok - SOŠ - pedagogická prax I. hospitačno-asistentská, priebežná


MAGISTERSKÉ študijné programy

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko – výchovných a výchovných predmetov

Zimný semester

 • 1. roč. - december - 2.12. - 13. 12. 2019 - 40 hod. - pedagogická prax II., bloková-výstupová, SŠ
Letný semester
 • 1. roč. - apríl - 20.- 30.4. 2020 - 40 hod. - pedagogická prax výstupová III., bloková-výstupová,
 • ZŠ 2. roč. - február - marec -120 hodín: 60 hodín - 4. 2. - 28. 2. 2020, 60 hodín - 2. 3. - 31. 3. 2020

 

Schválené na zasadnutí Kolégia rektora UKF v Nitre dňa 4. marca 2019.

Kontaktné informácie

Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 555
fax: +421 37 6408 556
email:
web: www.fpv.ukf.sk

Facebook

ico-facebook
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies. Dozvedieť sa viac

Rozumiem

V týchto zásadách používame výraz "cookies" ako odkaz na súbory cookies a iné podobné technológie, na ktoré sa vzťahuje smernica EÚ o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách.

Čo je cookie?

Cookies sú malé textové súbory vytvorené navštívenou webovou stránkou obsahujúce údaje. Ukladajú sa do počítača návštevníka, aby umožnili užívateľovi prístup k rôznym funkciám. Na našich stránkach sa spolu so súbormi cookie relácií používajú aj iné trvalé súbory cookies. Súbory cookie relácie sú dočasne uložené v pamäti počítača, pokiaľ si návštevník prehliada webové stránky. Tieto súbory cookie sa vymažú, keď užívateľ zatvorí webový prehliadač alebo po uplynutí určitej doby (čo znamená, že relácia vyprší). Trvalé súbory cookie zostávajú v počítači návštevníka až do ich vymazania.

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame na to, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako návštevníci komunikujú s našim obsahom a pomáhajú nám zlepšiť zážitok pri návšteve našich webových stránok.

Funkčnosť a obsah stránky

Funkciu zdieľania používajú návštevníci, aby odporučili naše stránky a obsah na sociálnych sieťach, ako je Facebook a Twitter. Súbory cookie ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú funkciu zdieľania, i keď nie individuálnej úrovni, aby bolo možné danú webovú stránku zlepšiť. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie. Na niektoré ďalšie funkcie na našich webových stránkach používame tretie strany, napríklad ak navštívite stránky s vloženými videami z YouTube alebo stránky, ktoré obsahujú odkazy na YouTube. Tieto videá alebo odkazy (a iný obsah od tretích strán) môžu obsahovať súbory cookies tretích strán a možno že si budete chcieť pozrieť zásady webových stránok týchto tretích strán ohľadne informácií týkajúcich ich používania súborov cookies.

Analytika webovej stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev za účelom zlepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom dobré skúsenosti. Ak neprijmete súbory cookies, neuložia sa žiadne informácie.

Ako odmietnem a vymažem cookies?

Súbory cookies nepoužijeme na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkovi. Avšak v prípade, že tak budete chcieť urobiť, môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré nastavila spoločnosť Electrolux alebo webové stránky tretích strán tým, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Ohľadne ďalších podrobností pozri „funkcia pomoc“. Vezmite na vedomie, že väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať. Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu. Majte na pamäti, že ak odmietne používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.